SDP asettaa presidentinvaaliin oman ehdokkaan

Ajankohtaista 10:59

logo ihmisistä

Puoluehallitus kävi keskustelun tulevista presidentinvaaleista ja päätti yksimielisesti, että SDP haluaa tuoda vaaleissa esiin sosialidemokraattisen näkökulman ja että puolue tulee asettamaan vaaliin oman ehdokkaan. Kokouksessa määriteltiin ehdokasasettelun ja mahdollisen jäsenvaalin askelmerkit.

Suomi tarvitsee presidentin, joka näkee maamme toimintakehyksen – paitsi osana Pohjoismaita ja Eurooppaa – myös koko maailmaa. Jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa kansainvälisen politiikan tilanteessa Suomi tarvitsee presidentin, joka hallitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällöt ja ymmärtää toimivien Venäjä-suhteiden merkityksen. Maailman ja Suomen turvallisuuden suurimmat haasteet ovat seurausta maailmanlaajuisesta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämättömästä kehityksestä.

Näihin haasteisiin voidaan vastata vain arvopohjalta, jossa ratkaisut rakentuvat kansainvälisyyden, solidaarisuuden ja avoimuuden varaan. Presidentin tulee toimia eriarvoisuutta vastaan aktiivisesti niin kotimaassa kuin globaaleilla foorumeilla jatkaen edellisten presidenttien taiten ja diplomatian keinoin toteuttamaa Suomen ulkopolitiikan pitkää linjaa.

Kasvavan keskinäisriippuvuuden maailmassa kestävyyttä ja turvallisuutta ei synny voimapolitiikalla, vaan mahdollisimman laajalla monenkeskisellä yhteistyöllä ja kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lakia.

Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos tai köyhyys, eivät kunnioita valtioiden rajoja vaan niiden seuraukset kohdistuvat rajuimmin köyhimpiin kehitysmaihin. Tasaisempi globaali tulonjako poistaa kriisien perimmäisiä alkulähteitä. On ratkaistava ja hoidettava ongelmia paikallisesti sekä niiden juurisyitä.

SDP toimii osana globaalia sosialidemokraattista perhettä maailmanlaajuisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Satavuotias Suomi ei ole lastu laineilla, vaan kokoaan suurempi määrätietoinen toimija.

Puoluehallitus päätti, että ehdokasasettelu SDP:n presidenttiehdokkaaksi alkaa 12.6. ja päättyy 26.6. Jos ehdokkaita on useampia, järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys elokuussa 2017 puoluehallituksen erikseen päättämällä tavalla. Päätöksen ehdokkaaksi asettamisesta tekee puoluevaltuusto.