SAMAK: Ilman pohjoismaista mallia jäämme keskikastiin

Ajankohtaista 13:18

Työ-juliste

Pohjoismaat ovat kansainvälisesti mitattuna maailman parhaita maita elää. Tämä tuskin tulee yllätyksenä kenellekään. Elintasomme ovat maailman korkeimpien joukossa ja hyvinvointijärjestelmämme tarjoaa kaikille mahdollisuudet koulutukseen, kehittymiseen ja vapauteen. Pohjoismaissa on korkea työllisyysaste, pitkälle viety sukupuolten välinen tasa-arvo, nykyaikaiset työmarkkinat ja olemme edelläkävijöitä teknisessä kehityksessä.

Ei ole sattumaa, että viisi syrjäistä maata, jotka vain sata vuotta sitten kärsivät suuresta köyhyydestä ja muualle muuttavasta väestöstä, ovat saavuttaneet nykyisen hyvinvoinnin tason. Se on pohjoismaisen työväen- ja ammattiyhdistysliikkeen kovan työn tulos, työn, jota on tehty vapauden ja tasa-arvon puolesta. Miljoonat ihmiset ovat työskennelleet väsymättä ja päättäväisesti periaatteensa puolesta: ”tee velvollisuutesi, vaadi oikeuksiasi.”

Mutta nyt Pohjoismaiden vahvat perusarvot haastetaan toden teolla.

Aivan kuten globalisaation käynnistyessä vauhdilla 25 vuotta sitten on oikeisto taas sitä mieltä, ettei enää ole mahdollista pitää yllä korkeaa hyvinvointia ja että meidän pitää sen sijaan hyväksyä matalapalkkaiset, yksinkertaiset työt. 25 vuotta sitten Pohjoismaat olivat todellisen haasteen edessä, kun maailmantalouden toimintakenttä muuttui lyhyessä ajassa, markkinoiden sääntelyn vapautuessa ja halvan työvoiman maiden – Kiinan, Intian ja entisen itäblokin maiden – tullessa voimallisesti markkinoille.

Mutta pohjoismainen malli näytti voimansa. Koulutukseen ja muuntautumiskykyyn panostamalla, yhteisin voimin Pohjoismaat onnistuivat paremmin kuin mikään muu alue maailmassa kohtaamaan tämän ison, nopeasti tapahtuneen murroksen.

Me valitsimme osaamislinjan, emme matalapalkkalinjaa.

Näin on myös tänä päivänä. Jos annamme periksi houkutukselle matalammista palkoista, määräaikaisten töiden lisääntymiselle ja hyvinvoinnin laskulle, tulee Pohjola muuttumaan alueeksi, jossa elintaso laskee voimakkaasti, jossa muutamilla harvoilla on paljon ja jossa monet jumittuvat matalapalkkatöihin. Maat kokisivat menetyksiä tuottavuudessa, muuntautumis- ja kilpailukyvyssä.

Ekonomistit ympäri maailman ovat ihailleet Pohjoismaiden kykyä selviytyä globalisaatiosta. SAMAK käynnisti vuonna 2012 projektin, jossa työstetään pohjoismaista mallia vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Nordmod2030-projekti korostaa pohjoismaisen mallin kolmea peruspilaria: vastuullista talouspolitiikkaa, kattavia turvaverkkoja sekä hyvin organisoitua ja ihmisarvoista työelämää. Meidän on huolehdittava ja kehitettävä näitä, ei ajettava alas niitä. Eikä vähiten ajassa ilmenevien nopeiden muutosten ja kriisien vuoksi.

Oikeisto on sitä mieltä, että meidän on syytä purkaa pohjoismainen malli, jotta voimme selvitä tämän ajan suurista haasteista. Mutta kuten oikeisto oli väärässä aiemmin, niin se on nytkin. Juuri pohjoismaisen mallin avulla me selviämme paremmin kuin muut. Työväenliikkeen periaatteet – vapaus, tasa-arvo, yhteisöllisyys ja ahkera työ – ovat tärkeämpiä kuin pitkiin aikoihin.

Stefan Löfven, puheenjohtaja, Sosialidemokraatit, Ruotsi
Jonas Gahr Støre, puheenjohtaja, Työväenpuolue, Norja
Mette Frederiksen, puheenjohtaja, Sosialidemokraatit, Tanska
Antti Rinne, puheenjohtaja, Sosialidemokraatit, Suomi
Arni Pall Arnason, puheenjohtaja, Sosialidemokraattinen liitto (Yhteisrintama), Islanti
Karl-Petter Thorwaldsson, puheenjohtaja, LO, Ruotsi
Gerd Kristiansen, puheenjohtaja, LO, Norja
Lizette Risgaard, puheenjohtaja, LO, Tanska
Matti Tukiainen, johtaja, SAK, Suomi
Gylfi Arnbjörnsson, puheenjohtaja, ASI, Islanti