SAMAK aloittaa pohjoismaista mallia koskevan tutkimuksen

Ajankohtaista 09:41

SAMAK (Työväenliikkeen pohjoismainen yhteistyökomitea) on Helsingissä 23. syyskuuta pidetyssä kokouksessa päättänyt aloittaa riippumattoman tutkimuksen, joka koskee työväenliikettä ja pohjoismaiden sosialidemokraattista mallia vuoteen 2030.

Tutkimuspohjainen projekti koostuu perusraportista, joka käsittää nykyisen tilanteen, maaraporteista ja neljästä kuuteen teemaraporttia sekä loppuraportista. Projektista annetaan selonteko SAMAKin vuoden 2014 kongressille. Projektiin osallistuvat Suomen, Tanskan, Ruotsin, Norjan, Islannin Ahvenanmaan, Grönlannin ja Färsaarten sosialidemokraattiset puolueet sekä näiden maiden ammatilliset keskusjärjestöt.

– Vapaaseen ja riippumattomaan tutkimukseen kytkeytyy suuret odotukset, kun ulkopuoliset tutkivat ja tuovat julki mielipiteensä koskien työväenliikettä ja pohjoismaista sosialidemokraattista mallia sekä sen menestystä, ajankohtaista vetovoimaa ja tulevaisuutta, toteavat puoluesihteeri Raymond Johansen Norjasta ja Öivind T. Hansen Norjan ammatillisesta keskusjärjestöstä.

– Pohjoismaat on Euroopassa edelläkävijä sos.dem. vaalivoitoin neljässä viidestä maasta, missä on sosialidemokraattinen pääministeri tai varapääministeri. Lisäksi kolme viidestä puoluejohtajasta on nainen, sanoo Lars Midtby, Tanskan sos.dem. puolueen puoluesihteeri sekä Morten Madsen Tanskan ay-liikkeestä.

– Tulevaisuuskysymykset ovat Ahvenanmaalle yhtä tärkeät kuin kaikille muille maille, sanoo Ahvenanmaan sos.dem puoluesihteeri Anders Hallbäck.

– Työväenliike kutsuu nyt aloittamaan keskustelun koko Pohjolaa koskevista tulevaisuuden haasteista, sanoo Mikael Jungner, SDP:n puoluesihteeri ja SAMAKin kokouksen isäntä.

SAMAK har idag beslutat i Helsingfors att starta en fristående forskning om arbetarrörelsen och den Nordiska Socialdemokratiska modellen till 2030. Projektet som är forskningsbaserat kommer att bestå av en grundrapport om dagsläget, landrapporter och 4-6 temarapporter samt en slutrapport. Projektet redovisas på SAMAK:s kongress år 2014. Med i projektet är de socialdemokratiska partierna i Finland, Danmark, Sverige, Norge, Island, Åland, Grönland och Färöarna samt LO i alla länderna.

– Det ska bli spännande med en fri och oberoende forskning där andra granskar och lämnar synpunkter på arbetarrörelsen och den Nordiska Socialdemokratiska modellens framgång, dagsform och framtid, säger Raymond Johansen partisekreterare i Norge och Øivind T. Hansen, LO Norge.

– Norden går före i Europa med Socialdemokratiska valsegrar där 4 av 5 har Socialdemokratiska statsministrar eller en vice. Dessutom är 3 av 5 kvinnliga ledare, säger Lars Midtiby partisekreterare i Danmark och Morten Madsen, LO Danmark.

– Intresset för framtidsfrågorna är lika viktigt för Åland som för de andra länderna, säger Anders Hallbäck partisekreterare Åland.

– Arbetarrörelsen inbjuder nu till start av en debatt om framtidens utmaningar för hela Norden, avslutar Mikael Jungner. Partisekreterare i Finland och värd för SAMAK mötet.