Salonen: Uhkaako sosiaali- ja terveysalaa palkka-ale?

Ajankohtaista 09:40

Kristiina Salonen

SDP:n eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kristiina Salonen kantaa syvää huolta henkilöstön asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Hänen mukaansa täysin aiheetonta ei ole pelko alaa uhkaavasta palkka-alesta.

Vaarana on, että miljardisäästöt tehdään kiivaassa kilpailuttamiskulttuurissa juuri halpuuttamalla työntekijöiden palkka- ja työehtoja. Perustettavat julkiset yhtiöt pistetään kilpailemaan aloilla, joissa iso osa kuluista syntyy henkilöstömenoista. Työsuhteen ehdot ja eläkevakuutus vaihtelevat yksityisellä ja julkisella sote-alalla.

– Hallitus on linjannut, että julkisella puolella työskentelevä sote-henkilöstö siirretään maakuntiin ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteella. Näin on haluttu antaa lupaus, että organisaation muutos ei johda työehtojen heikennyksiin. Jos maakunta kuitenkin jatkossa pakotetaan perustamaan yhtiöitä tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelut, mihin henkilöstö tosiasiallisesti siirtyy? kysyy Salonen.

Iso kysymys on, millaisin työehdoin jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset uusissa organisaatiossa työskentelevät. On vaarana, että siirtojen seurauksena entiset työehdot purkautuvat.

– Henkilöstö voidaan normaalisti siirtää vain kerran liikkeenluovutuksen ehdoin, ja siksi henkilöstön kannalta on ratkaisevaa voida siirtyä heti sellaiselle työnantajalle, jossa työsuhde voisi lähtökohtaisesti olla teknistä yhden päivän siirtoa pidempi. Muuten liikkeenluovutuksena sovitut entiset työehdot purkautuvat jo henkilöstön siirtyessä maakunnista julkisiin yhtiöihin.

– Koko sote-uudistuksen suurin voimavara on osaavassa ja motivoituneessa henkilöstössä, muistuttaa Salonen. Hyviä palveluita ei meille tuota organisaatiot, vaan siellä työskentelevät ihmiset. Asiakas saa sitä parempaa palvelua, mitä paremmin huolehdimme heidän edellytyksistään tehdä työnsä hyvin.