Salonen: Työ on ensi vuoden budjetin avainsana

Ajankohtaista 11:21

Kansanedustaja Kristiina Salonen painotti tänään SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtion vuoden 2014 talousarvion lähetekeskustelussa, että suomalaisen hyvinvoinnin pohjana on työ. Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä työ ja työllisyys onkin nostettu siihen asemaan, joka sille kuuluu.

– Sadat tuhannet suomalaiset perheet saavat yhä leipänsä pöytään vientiteollisuudesta. Erityisen tärkeää onkin taata sen toimintaedellytykset, jotta työtä ja hyvinvointia on jatkossakin. Esimerkiksi EU:n rikkidirektiivin kustannukset on tarpeen kompensoida täysimääräisesti kilpailukyvyn ja työpaikkojen turvaamiseksi, toteaa Salonen.

Työllisyyttä parantaa myös päätös myöntää lisärahoitusta lähiöiden peruskorjausten ja homekoulujen korjaamiseen. Lisäksi perustetaan kasvurahoitusohjelma vauhdittamaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

– Korjausrakentaminen työllistää paljon, joten se on erinomaista elvytyspolitiikkaa.  Pk-yrityksissä liian moni potentiaalinen menestystarina puolestaan kaatuu tällä hetkellä jo alkuunsa rahoituksen puutteeseen.  Kasvurahoitusohjelmalla tilanteeseen puututaan.

Salosen mukaan myös muilla alueilla on tehty edistyksellisiä päätöksiä.

– Joustava hoitoraha mahdollistaa paremman työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Nuorten yhteiskuntatakuu puolestaan saa kaivattuja lisäresursseja, ja vanhuspalvelulain toimeenpanoon on osoitettu tarvittavat voimavarat. Lisäksi opintotuki sidotaan lopultakin elinkustannuksiin.

Salonen painottaa myös, että heikoimmassa tilanteessa olevia ei saa jättää talouskriisin maksumieheksi.

– Talouskriisiä ei saa hoitaa sillä kustannuksella, että kansan eriytyminen voimistuu ja syrjäytyminen yleistyy. Olemme aiemmin nähneet, että sosiaaliturvan leikkaaminen taloudellisesti vaikeina aikoina tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi. Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy talousarviossa voimakkaasti siinä, että sosiaaliturvaa ei leikattu. Indeksejä ei jäädytetty, vaan kansaneläkkeitä ja sosiaaliturvaa korotetaan täysimääräisesti, jotta vähäosaisten ostovoima säilyy.

Salonen kuvaakin valtion talousarviota onnistuneeksi kokonaisuudeksi, joka on sosialidemokraattisten arvojen mukainen ja jossa on paljon hyvää.