Salonen: Lastensuojelulakiin saatava kirjaus enimmäisasiakasmäärästä

Ajankohtaista 14:19

Sosiaalialalla työskennellyt kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) vaatii lastensuojelulain korjaamista niin, että vastuutyöntekijän enimmäisasiakasmäärän kirjataan lakiin.

– Vantaan kaupungin lastensuojelun työntekijöiden haastattelu Helsingin Sanomissa tämän kuun alussa käynnisti uudelleen vilkkaan keskustelun lastensuojelun nykytilasta maassamme. Päättäjät eivät enää voi sulkea silmiään ja korviaan jaksamisensa äärirajoilla olevilta työntekijöiltä. Lastensuojelun jatkuvasti kasvavat asiakasmäärät, säännölliset ylityötunnit ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus asettavat työntekijät täysin kohtuuttomaan tilanteeseen. He vastaavat työllään lasten suojelemisesta päihteiltä, väkivallalta ja heitteille jätöltä. Vastuu on valtava.  Meidän on ymmärrettävä, että uupunut sosiaalityöntekijä ei enää pysty auttamaan lapsiamme odottamallamme tavalla, painottaa Salonen.

– Lastensuojelun työntekijöitä sitoo tiukka vaitiolovelvollisuus, ja kynnys puhua asioista julkisesti on korkea. Sen vuoksi tällaiset sosiaalityöntekijöiden julki tuomat vakavat viestit on otettava nyt vakavasti.

 

Uusi sosiaalihuoltolaki on askel oikeaan suuntaan ja tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää esimerkiksi työparikäytäntöjä. Salonen huomauttaa myös, että sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu ohjeistukseksi kunnille tänä vuonna lastensuojelun laatusuositus, jota noudattamalla lastensuojelun tilaa olisi mahdollista kohentaa.

– Koska kuntien todellisuus on kuitenkin toinen kuin laatusuositukset linjaavat, tarvitaan järeämpiä keinoja. Mitoituksia ja asiakasmääriä on seurattava. Mikäli tilanne jatkuu ennallaan, lastensuojelulakiin on saatava kirjaus lastensuojelun vastuutyöntekijän enimmäisasiakasmäärästä. Asian on noustava seuraavan eduskunnan käsittelyyn.

– Ymmärrän, että joskus yhden sosiaalityöntekijän viisi asiakasta voivat työllistää tosiasiassa enemmän kuin toisen 20 asiakasta. Lakiin tarvitaan siis tietenkin myös joustoa. Laatusuosituksessa lähdetään siitä, että noin 30–40 lasta per vastuutyöntekijä on sellainen määrä, jonka puitteissa työntekijä ehtii vielä perehtyä perheen ja lapsen tilanteeseen sekä huomata sellaisetkin merkit ongelmista, jotka kiireessä jäävät huomaamatta. Samalla myös sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä olisi tarkistettava ja lisättävä sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkoja.