Salonen: Lastensuojelu saatava ripeästi oikealle tolalle

Ajankohtaista 09:17

SDP:n kansanedustaja Kristiina Salonen painottaa lastensuojelun ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen merkitystä paitsi inhimillisenä, myös taloudellisena  toimenpiteenä. Pahoinvoivissa perheissä kasvaneilla on Salosen mukaan suurentunut riski voida pahoin myös aikuisena.

– Kun me tiedämme tämän, tiedämme myös sen, että perheiden jaksamiseen ja pärjäämiseen kannattaa panostaa. Vain siten voimme säästää tulevaisuudessa, Salonen toteaa.

– Suomen kansantalous on taantumassa, ja samalla meitä vaivaa ns. kestävyysvaje sekä kansainvälisen talouden epävakaus. Nykyisessä taloustilanteessa on tehtävä sekä säästöjä että rakenteellisia muutoksia. Säästöjen sisältöjä on kuitenkin tarkkaan mietittävä. Jos säästämme nyt ennaltaehkäisevistä palveluista, siirrämme kuluja tulevaisuuteen. Tämä ei poikkea mitenkään velanotosta, Salonen muistuttaa.

– Lastensuojelun ja perheiden palveluiden saaminen oikealle tolalle onkin paitsi inhimillisesti oikein, myös tiukkaa talouspolitiikkaa. Kun puhutaan hyvinvointipolitiikasta ja sen vaikuttavuudesta pitäisi ymmärtää, että talouspuheista tuttu kvartaali ei tarkoita neljännesvuotta vaan neljännesvuosisataa. Kun yhteiskunnassamme tuloksia halutaan heti, vaatii päättäjiltä uskallusta tehdä päätöksiä, joiden tulokset näkyvät vasta vuosikymmenien päästä. Valtiovarainministeri Urpilainen onkin osunut asian ytimeen, kun hän nyt selvityttää, missä määrin on perusteltua tarkastella perheitä tukevia julkisia palveluja investointeina tulevaisuuteen. Eduskunnan olisi keväällä pystyttävä varmistamaan, että selvitysmiesten suosituksiin myös tartutaan, Salonen linjaa.