Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Salonen: Kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailuttamisen ulkopuolelle

Ajankohtaista 12:02

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailuttamisesta.

Salonen kysyy, millä tavoin hallitus aikoo turvata erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asumispalvelut ilman että kilpailuttamisella niitä vaarannetaan. Salosen mukaan asumispalveluiden jättämistä kokonaan hankintalain kilpailuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle tulisi harkita. Kuntien tulisi huolehtia asumispalveluiden taloudellisesta tuottamistavasta muulla tavoin kuin kilpailuttamalla.  

– Kehitysvammaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä asumisestaan. Kun kunnat kilpailuttavat vammaisten asumispalveluja, tämä harvoin toteutuu. Heillä on myös oikeus turvalliseen ja yksilölliseen asumiseen. Kilpailutettaessa palveluntuottaja voi vaihtua useinkin. Kotiin ja asumiseen liittyvät muutokset ovat kaikille hankalia, mutta kohtuutonta rasitusta muutokset asumisessa aiheuttavat varsinkin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille, kuten vammaisille, sanoo Salonen.

Salonen peräänkuuluttaakin vammaisten oikeuksia pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen asumiseen.

– Tuttu elinympäristö tuo turvallisuuden tunnetta, ja kodinomaisessa asumisessa muodostuvat pitkäaikaiset työntekijäsuhteet lisäävät hyvinvointia merkittävästi. Vammaisten asumispalveluissa on kyse jopa koko elämän mittaisesta asumisesta, eikä niitä voi verrata muihin kunnan hankintoihin.

Salosen mukaan nykytilaan on saatava muutos.  Nyt onkin tutkittava, voisivatko asumispalvelut olla EU:n SGEI-menettelyn piirissä.  SGEI-palvelut ovat sellaisia yleishyödyllisiä palveluja, joiden saatavuuden turvaaminen katsotaan yhteiskunnallisesti niin tärkeäksi, että EU:n jäsenvaltiot voivat asettaa palveluntuottajalle julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palvelujen tarkoituksena voi olla muun muassa tiettyjen erityisryhmien, kuten vammaisten, erityistarpeiden turvaaminen.

– Jokainen EU:n jäsenmaa voi itse päättää, mitkä palvelut se katsoo ihmisten kannalta niin merkittäviksi, että ne voidaan turvata tämän menettelyn keinoin. Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat yksi tällainen palvelu, joka voisi SGEI-sääntelyn piirissä olla. Haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän oikeudet laadukkaaseen asumiseen edellyttävät muuta kuin markkinaperusteista toimintatapaa. Jos SGEI-menettely ei ole mahdollinen, tulee kansallista hankintalakia muuttaa tältä osin.