Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sairauspäiväkarenssi poistuu – Mitä siitä seuraa?

Ajankohtaista 11:47

Eduskunnassa oli viime viikolla käsittelyssä hallituksen esitys vuosilomalain muuttamista, jonka sisältää muun muassa ns. sairauspäiväkarenssin poistamisen. Karenssipäivien poistaminen koskee vain lakisääteistä vuosilomaa eli maksimillaan viittä viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ihminen sairastuu vuosilomalla, hän voi anoa työnantajalta vuosiloman siirtoa. Loman siirtoa koskeva pyyntö on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä ja loman siirtoa koskeva pyyntö on perusteltava työnantajan niin vaatiessa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön todistuksella.Vuosiloman tai sen osan siirtäminen työkyvyttömyyden ajalta perustuu EU-direktiiviin. Suomi on tässä asiassa ”pakkorakosessa”, sillä Euroopan Unionin tuomioistuin on tämän direktiivin tuomioillaan vahvistanut. Jäsenvaltiot, joiden lainsäädäntö ei vastaa direktiivin sisältöä ovat vahingonkorvausvastuussa, jos kanne valtiota vastaan nostetaan.

Direktiivin tarkoitus ja tavoite on hyvä, sillä vuosilomalla ja sairauslomalla on erilaiset tavoitteet. Jos vuosiloma kuluu sairastaessa, vuosiloman tarkoitus ei toteudu. Vuosiloman pitäminen edesauttaa työssä jaksamista ja vaikuttaa tätä kautta myös työurien pidentymiseen. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on työnantajankin etu.

Lakimuutos aiheuttaa kuitenkin työnantajalle lisäkustannuksia ja se on tässä taloudellisessa tilanteessa huolestuttavaa. Kustannusten määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä etukäteen ei voida tietää, minkä verran työkyvyttömyyspäiviä sattuu vuosiloman ajalle ja missä määrin työntekijät pyytävät loman siirtoa. Lain toimeenpanoa ja sen taloudellisia vaikutuksia
on seurattava tarkasti.

Jokaisella työpaikalla olisi käytävä avoimesti läpi tämän lain sisältö ja sovittava pelisäännöistä. Työyhteisöissä, joissa on avoin, keskusteleva ja molemmin puoliseen luottamukseen perustuva työyhteisön kulttuuri, pystytään vaikeatkin asiat keskustelemaan ja sopimaan toimivat käytännöt kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tällaisessa työyhteisössä myös sairastetaan vähemmän eli työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa paljon työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Tarja Filatov

Merja Mäkisalo-Ropponen