Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ryhmäpuhe – Liikennepoliittinen selonteko

Ajankohtaista 12:24

Arvoisa puhemies!

Onnistuneen liikennepolitiikan tulee Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä täyttää kaksi reunaehtoa. Ensinnäkin se edistää työllisyyttä ja talouden rattaiden pyörimistä. Toiseksi hyvä liikennepolitiikka takaa turvalliset ja sujuvat yhteydet, ympäristöystävällisesti, niin elinkeinoelämälle kuin kansalaisille.

Suomalaiset asuvat pääasiassa taajamissa. Kaupunkien väestötiheys on alhainen. Suomen kaupungeissa asukasta kohden laskettu energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin EU- maiden korkeimpia. Osasyyllinen tähän on meidän vanha ajoneuvokanta. Yhdyskuntarakenteen pirstoutuminen on puolestaan omiaan vaikeuttamaan joukkoliikenteen toimivuutta sekä vähentämään kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Asiantilan korjaamiseksi selonteossa esitetään toimenpiteitä, joihin on syytä rivakasti tarttua.

Joukkoliikenteen sujuvuus, kilpailukyky ja sen käytön lisääminen koituu paitsi meidän kaikkien myös ympäristön eduksi.  Valtio satsaa tuntuvia summia suurten asutuskeskusten raideliikenteen rakentamiseen. Selonteossa tehdään historiaa, sillä ensimmäisen kerran raiteisiin satsataan enemmän kuin maanteihin.

Elämää on ruuhka Suomen ulkopuolellakin. Siellä elää, työskentelee, yrittää ja kasvattaa lapsiaan suomalaisia, joilla on oikeus hyviin liikenneyhteyksiin. Haja-asutusalueiden tieverkko on myös erittäin tärkeä metsä-, energia- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden toiminnalle – puhumattakaan matkailusta. Syrjäseutujen henkilöautoilua on mahdotonta korvata joukkoliikenteellä. Meidän täytyykin kehittää mm. kutsujoukkoliikennettä niin, ettei yhtenä päivänä Muoniosta Rovaniemelle aja viisi taksia, kunkin kyydissä yksi henkilö.

Arvoisa puhemies!

Hyvä liikennepolitiikka edistää elinkeinoelämää ja vientiä. Suomessa toimiville yrityksille kuljetuskustannukset ovat kansainvälisesti vertaillen korkeat, yli 10 % liikevaihdosta. Selonteon linjauksilla on merkittävä positiivinen vaikutus yritysten toimintaan, sijoittumiseen, kilpailukykyyn ja kasvuedellytyksiin.

Suomessa eletään kaivosbuumia. Tavoitteena on oltava korkea jalostusaste kotimaassa. Se hyödyntää Suomen elinkeinoelämää ja samalla vähentää kansainvälisten kuljetusten ympäristövaikutuksia. kaivostoiminnan volyymin ja liikevaihdon ennustetaan kolminkertaistuvan muutaman lähivuoden aikana. Selonteko huomioikin erinomaisella tavalla alan kuljetustarpeen kasvun. Lisäksi on valmisteilla selvitys kaivostoiminnan kuljetusreiteistä tulevaisuudessa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että hallituskaudella toteutettavat liikennehankkeet ovat kooltaan ja vaikutuksiltaan merkittäviä. Emme tee siltarumpupolitiikkaa vaan kansallista, kaikkia suomalaisia hyödyntävää politiikkaa. Sitä suomalaiset poliitikoilta odottavat. Hankkeita, joilla on vaikuttavuutta turvallisuuteen, matkailuun, ihmisten liikkumisen sujuvuuteen sekä talouskasvuun ja työllisyyteen.

Suomi elää viennistä. Valtaosa viennistä tapahtuu meriteitse. Ajatus laaja-alaisesta meristrategiasta on tervetullut. Ala on muutoksessa ja sen merkitys viennistä riippuvaiselle maalle on suuri.

Lentoliikenteen strategian luominen, jossa selvitetään lentoliikenteen tulevaisuutta ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkoston tarkoituksenmukaisuutta, on kaivattu toimenpide. Tämä tapahtukoon lentoliikennehenkilöstön kanssa saumattomassa yhteistyössä.

Suomi on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Liikenne pyörii nyt pääosin öljyn voimalla. Noin viidesosa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy öljyn käytöstä. Selonteko vain toteaa tämän asian, mutta sille ei saa nostaa käsiä pystyyn ja antautua. Tavarat ja ihmiset liikkuvat myös tulevaisuudessa. Liikenteen, mukaan lukien henkilöautoilun, kustannukset eivät saa olla tulevaisuudessa yrityksille tai ihmisille kohtuuttomia. Siinä on meille kaikille yhteinen haaste.

Arvoisa puhemies!

Kiitän ministeri Kyllöstä hyvästä selonteosta ja osallistavasta prosessista, jota valmistelemassa oli suuri joukko asiantuntijoita ja meitä tavallisia kansalaisia. Avoimuus ja keskustelu leimasivat selontekoa. Sanalla sanoen ministeri Kyllönen: Hyvin sie vedit! Toivotan myös uutteruutta esitysten ja linjausten läpiviemiseksi.