Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ryhmäpuhe: Kuntauudistuksen tavoitteena palveluiden turvaaminen

Ajankohtaista 13:15

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
välikysymyskeskustelussa kuntauudistuksesta 8.3.2012

Kansanedustaja Hanna Tainio:

Varmasti jokainen tässä salissa istuva myöntää, etteivät Suomen kunnat nykyisellä kuntarakenteella selviä tulevaisuuden palveluhaasteista. Hallitus haluaa kantaa vastuunsa myös tulevista sukupolvista ja on siksi käynnistänyt kuntauudistuksen. Vastuullisena puolueena sosialidemokraatit ovat mukana tässä työssä. Nyt uudistus on edennyt siihen vaiheeseen, että on kuntien vuoro kertoa oma näkemyksensä siitä, miten ne pystyvät tulevaisuudessa parhaiten turvaamaan asukkaittensa palvelut ja alueensa elinvoimaisuuden, kuten talouden, työpaikkakehityksen ja yrittämisen edellytykset, sekä demokraattisen päätöksenteon. Luotamme siihen, että vastuulliset kuntapäättäjät haluavat toimia aidosti alueensa asukkaiden hyväksi ja asettavat kuntalaisten edun etusijalle. 

Sosialidemokraattien mielestä nykyistä vahvemmat ja asukaspohjaltaan laajemmat kunnat ovat myös vastaus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoitukseen. Vain poikkeustapauksessa tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita siellä, missä riittävän kokoisten kuntien muodostaminen ei ole mahdollista. Vahvat peruskunnat takaavat laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kaikille tasa-arvoisesti. Kun väestöpohja on riittävä, kunta pystyy ne itse järjestämään omin verovaroin sekä suoraan peruskunnalle ohjattavalla valtion rahoituksella. Tämän lisäksi kunnan oman sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi tuodaan peruserikoissairaanhoidon palveluita lisääntyvien kansantautien, kuten mm. diabeteksen, syövän ja sydän- ja verisuonitautien hoitamiseksi. Palvelut paranevat ja tulevat kuntalaisten luo.

 Kuntien vastuulla oleva sivistystehtävä, toisen asteen opetus mukaan lukien, on myös osoittautunut toimivaksi, tehokkaaksi ja ihmisten tasa-arvon takaavaksi järjestelmäksi. Tätä ei ole syytä muuttaa.

Julkisuudessa on väitetty, että uudistuksen myötä pienistä kunnista lakkaavat palvelut ja ne siirtyvät kuntakeskuksiin. Tämä uhkakuva on ymmärrettävä, mutta ei vastaa todellisuutta. Vain kuntauudistuksella ja vahvemmalla henkilöstörakenteella on mahdollista ylläpitää tarvittaessa myös sivutoimipisteitä ja näin tarjota lähipalveluita myös haja-asutusalueilla. Suuri työnantaja tarjoaa houkuttelevamman työpaikan koulutus- ja konsultaatiomahdollisuuksineen.  Nykyistä suuremmat kunnat pystyvät myös ottamaan käyttöön uusia palveluinnovaatioita niin toimintatavoissa kuin verkkopalveluissa. Tätä juuri erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa kipeästi kaivataan. Nämä uudistukset toteutetaan vaiheittain siten, että ne tukevat kuntarakenteen ja kuntapalvelujen kokonaisuudistusta.

Arvoisa puhemies!

Viime hallituskaudella vahvistuneelle ulkoistamis- ja yksityistämiskehitykselle on nyt laitettava suitset. Tarvitsemme sellaiset kunnat, jotka kykenevät nykyistä paremmin hallitsemaan palvelumarkkinoita. Liian pienet yksiköt eivät siihen kykene. Kuntien tulee jatkossakin itse voida päättää, kuinka palvelut järjestetään. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät kuntien palveluja lainsäädännön puitteissa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hankintalaki uudistetaan niin, että työllisyys-, sosiaali- ja terveyspoliittisten näkökohtien huomioonottamista parannetaan kilpailutettaessa kunnallisia palveluja. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja. Tämä on hyvin tärkeä osa kokonaisuutta, koska esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen hankintojen kansalliset kynnysarvot ovat meillä Euroopan alhaisimmat.

Arvoisa puhemies!

Kansalaisille kunnat ovat arjen palveluiden järjestäjiä ja tuottajia, mutta niihin liittyy myös paljon tunteita, kuten tuttuutta ja turvallisuutta -sekä historiallisia juuria ja perinteitä. Jos kansalaisia pelotellaan pakkoliitoksilla ja sillä, että palvelut lakkautetaan haja-asutusalueilta ja keskitetään keskuksiin, tarkoituksenhakuisesti johdatetaan keskustelu väärille raiteille. Kaikki me tiedämme, että pakko on huono kannuste. Samoin tiedämme, että jos nykymeno jatkuu ja kuntarakenteeseen ei puututa, niin palvelut oikeasti tulevat katoamaan monesta pienestä kunnasta tai ne ulkoistetaan kokonaan, kuten olemme nähneet.

Mikä on sellaisen kunnan itsehallinto, jossa valtuusto päättää vain laskujen maksamisesta joko kuntien yhteistoimintaelimille tai yksityisille palvelujen tuottajille? Ei mikään.

Kun ei ole rahaa eikä osaavaan henkilöstöä, niin ei ole palveluitakaan. Voidaanko silloin enää edes puhua kunnasta?

Oleellista on, että meillä on vahvat kunnat, joiden asukkaat saavat verorahojensa vastineeksi kunnastaan hyvän elämän edellytykset laadukkaasti, kattavasti ja tasapuolisesti elämäntilanteensa huomioiden.  Palveluista tulee päättää demokraattisesti vaaleilla valittu valtuusto. Sen lisäksi kunnan tulee kantaa vastuunsa alueensa elinvoimansa kehittämisestä ja turvata kuntayhteisön kokonaisetu, hyvinvointi ja kestävä kehitys. Me sosialidemokraatit kannamme vastuumme kaikista suomalaisista, myös tulevista sukupolvista, siksi me haluamme toteuttaa kuntauudistuksen. Aikaa on jo käymässä vähiin. Toivomme myös, että oppositio, sekä keskusta että perussuomalaiset, tulevat tähän työhön mukaan. Nyt mitataan todellinen halu ja kyky kantaa vastuuta.

Arvoisa puhemies!

Kuntia kuullaan nyt aidosti kuntakierroksilla. Kunnat saavat tehdä oman perustellun esityksensä siitä, miten ne aikovat vastata tulevaisuuden palvelu- ja demokratiahaasteisiin. Kuntakierros on meneillään ja pallo on nyt kunnilla.

Keskustankin tulisi nyt välikysymysten asemesta hakea rakentavia ratkaisuja. Tässä suuressa uudistuksessa on nyt aika mennä yhdessä eteenpäin kuntia kuullen – ei repien ja ennakolta tuomiten.