Ryhmäpuhe ajankohtaiskeskustelussa EU:n rahoituskehyksestä

Ajankohtaista 14:29

Tytti Tuppurainen

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro ajankohtaiskeskustelussa EU:n rahoituskehyksestä. Kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Sosialidemokraatit haluavat uudistaa ja kehittää unionia ja tehdä siitä entistä paremman.

EU on oltava vahva toimija ja sitä tarvitaan etenkin epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa turvaamaan avointa maailmantaloutta ja suojelemaan ihmisoikeuksia.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen, EU:n ulkorajojen hallintaan, puolustusyhteistyön kehittämiseen ja kehitysyhteistyöhön, esimerkiksi Afrikka-yhteistyöhön, tarvitaan panostuksia.

EU:lla tulee siten olla tarkoituksenmukainen budjetti, jolla voidaan viedä eteenpäin ja toteuttaa yhteisesti sovittuja tavoitteita sekä vastata yhteisiin haasteisiin.

Meille on tärkeää, että vakautta EU:n lähialueilla varjellaan ja että kansalaisten perusoikeuksia suojellaan. EU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava ja toimien keskiössä oltava kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

Pohjoisen sijaintimme vuoksi investoinnit liikenneyhteyksien kehittämiseen ovat Suomelle keskeisiä. Esimerkiksi jäämerenrata on hanke, jota vietävä eteenpäin.

EU-varoja tulee siis käyttää toimiin, joilla voidaan aidosti tuottaa eurooppalaista lisäarvoa – se on myös Suomen etu.

Arvoisa rouva puhemies,

Kysymys on myös siitä, että budjetin keinoin voimme muotoilla yhteistä unionia. Kannatamme ajatusta kytkeä rakennerahastovarojen käyttöä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen.

Viralliset rahoituskehysneuvottelut ovat vasta käynnistymässä, mutta haluan muistuttaa komission ehdotuksista omiksi varoiksi. Yhteinen yhteisöveropohja, jolla voidaan samanaikaisesti torjua veronkiertoa, tai esimerkiksi muovivero, ovat mielenkiintoisia avauksia.

Tietenkään ei voida mennä takki auki, vaan EU:n varojen käytön on oltava läpinäkyvää ja valvonnan korkeatasoista. Mutta ennen kaikkea kyse on siitä, mitä haluamme yhteisesti saavuttaa ja kuinka paljon haluamme siihen rahaa laittaa.

Yhtä aikaa ei kakkua voi syödä ja säästää, niin kuin Suomen hallitus ministereiden kannanottojen perusteella yrittää tehdä.