Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Rinteen ryhmäpuhe hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa

Ajankohtaista 10:33

MUUTOKSET PUHUTTAESSA MAHDOLLISIA

Suomi on vakavassa paikassa. Yli 400 000 työikäistä ihmistä on työttömänä, talous kasvaa hitaasti, jos ollenkaan ja julkinen talous velkaantuu nopeasti. Hyvät keinot, uudet oivallukset ja rohkeat, mutta oikeudenmukaiset päätökset ja toimenpiteet niiden pohjalta ovat nyt tarpeen.

Ennen kaikkea Suomi ja suomalaiset tarvitsevat nyt hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kestävällä tavalla turvaavaa talouskasvua. Vientivetoista ja työtä luovaa talouskasvua. Työtä työttömille. Porvarihallituksen ohjelma näyttää tässä suhteessa jäävän puheiksi, ei teoiksi. Ikään kuin huitaisuksi ilmaan.

Julkista taloutta on tarpeen velkaantumiskehityksen kääntämiseksi tasapainottaa sopeuttamistoimilla. Me tarvitsemme myös rakenteellisia toimenpiteitä, jotta väestön ikääntyessä meillä on tarpeeksi käsipareja niin ikäihmisten hoivatarpeisiin, uusiin investointeihin kuin kaikkien suomalaisten vaurauden kasvattamiseksi.

Osana talouden kuvaa, mutta erityisesti ulko – ja turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta jännitteiden lisääntyminen Venäjän ja lännen välillä ovat vaikuttamassa monin tavoin suomalaisten ihmisten mielessä ja osin ihan arkeenkin. Pelkoja ja epävarmuutta ihmisten mielissä lisää radikalisoitumisen vahvistuminen erityisesti Lähi-idässä ja sen näkyvät vaikutukset Euroopassa. Ulko – ja turvallisuuspolitiikan, mutta myös puolustuspolitiikan sekä sisäisen turvallisuuden ratkaisuilla on ihmisten turvallisuudentunteen näkökulmasta tässä suhteessa iso merkitys. Nyt ei ole hötkyilyn aika.

Suomi on läntisenä, eurooppalaisena sivistysvaltiona ja maapallon mittakaavassa varakkaana ja hyväosaisena kansakuntana osaltaan velvollinen kantamaan vastuunsa esimerkiksi kehitysyhteistyössä maailman köyhimpien ihmisten aseman parantamisessa. Näissä asioissa tehtävillä ratkaisuilla on iso merkitys Suomesta ja suomalaisista syntyvälle kuvalle maailmalla. Suomi – kuva taas on merkittävää taloussuhteiden ja uuden kasvun rakentamisessa. Hallitusohjelman linjaukset eivät tässä suhteessa palvele Suomen ja suomalaisten etua lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Arvoisa puhemies!

Vaalikeskusteluissa kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että koulutuksen säästöissä on tultu äärirajoille ja että lisää ei tulla säästämään.

Nyt porvarihallituksen leikkausohjelman mukaan perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen korvamerkityt rahat leikataan kokonaisuudessaan, samoin yleissivistävän koulutuksen laatua parantamaan tarkoitetut rahat. Porvarihallituksen linjaus on siis, että meidän lapset ja lasten lapset opiskelevat isommissa ryhmissä, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden selviytymismahdollisuudet heikkenevät, yleissivistävän opetuksen laatu heikkenee ja opettajien työkuorma kasvaa.

Lukiolaisilta ja ammattikouluissa opiskelevilta pääministeri Sipilän porvarihallitus leikkaa satoja miljoonia euroja. Kysymys kuuluu, vähentyvätkö opiskelijapaikat vai heikentyykö opetuksen laatu?

Korkeakoulut ja Suomen Akatemia ovat rajujen leikkausten kohteena. Porvarihallitus kertoo rakentavansa Suomea tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja osaamisen varaan. Konkreettiset päätökset vievät aivan päinvastaiseen suuntaan. Nyt on uhkana, että Suomen arvostettu koulutusjärjestelmä rapautuu ja Suomi tipahtaa pysyvästi maailman kärkikastista tällä osa-alueella.

Kun tätä porvarihallituksen koulutuspolitiikan koko kuvaa katsoo, ei voi päätyä muuhun kuin että sanat ja teot ovat vahvassa ristiriidassa jo hallituksen alkutaipaleella. Vaalilupaukset tulee tällä ohjelmalla rajusti petettyä.

Porvarihallituksen linjaukset tulevat rapauttamaan suomalaisen yhteiskunnan koulutuspolitiikan perusteita aivan pienimmistä lapsista lähtien ja päätyen huippututkimukseen yliopistojen ja Suomen Akatemian tasolle.

Opiskelijat ja opettajat kaikilla opetuksen tasoilla joutuvat porvarihallituksen leikkauslinjan maksumiehiksi ja koulutuksellinen eriarvoisuus tulee suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa lisääntymään.

Onko tämän tien päässä se, että rikkaiden, varakkaiden ihmisten jälkikasvu kouluttautuu laadukkaissa opinahjoissa samaan aikaan, kun pienituloisten lapset saavat tyytyä surkastuvaan julkiseen koulutukseen?

Arvoisa puhemies!

Lapsiperheet tulevat olemaan porvarihallituksen kovan oikeistolaisen politiikan kourissa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, erityisesti työttömiltä työnhakijoilta, lyö korvalle lasten oikeuksien toteutumista ja rajoittaa työttömien vanhempien mahdollisuutta hakeutua työhön. Päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen johtaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden murtumiseen ja vie päiväkodit pienten, nopeasti kehittyvien lasten säilöpaikoiksi.

Samaan aikaan vanhemmat joutuvat maksamaan väistämättä huonommasta palvelusta aikaisempaa enemmän.

Porvarihallituksen perhepolitiikan sisältö on kaikessa karuudessaan täysin ristiriidassa järkevän, tasa-arvoisen perhepolitiikan kanssa. Tämä on jakamassa suomalaista yhteiskuntaa kahtia, lisää vahvasti eriarvoisuutta, on väärää ja meidän suomalalaisten yhteistä tulevaisuutta vaarantavaa perhepolitiikkaa.

Arvoisa puhemies!

Hallitus lupaa takuueläkeläisille muutaman kympin lisää kuukaudessa. Samaan aikaan kolmen ässän porvarihallitus leikkaa kaikkein pienituloisimmilta eläkkeensaajilta asumistukea lähes 100 euroa kuukaudessa. Tämä leikkaus kohdistuu erityisesti kaupungeissa asuviin pienituloisimpiin eläkeläisiin. Koko kuvaa täydentää kansaneläkkeiden indeksileikkaukset.

Erityisesti ikääntyvään väestönosaan kohdentuu myös lääkekorvauksien, KELA-korvauksien, terveydenhuollon ja sairaanhoidon matkakorvauksien sekä ruokavaliokorvauksen leikkaaminen, nämä kaikki yhteensä reilut 200 miljoonaa euroa.

Näyttää siltä, että Sipilän porvarihallitus pakottaa pienituloiset eläkeläiset valitsemaan joko ruuan tai lääkkeiden väliltä. Mikä olisi teidän valinta, jos olisitte tässä tilanteessa, Pääministeri Sipilä? Porvarihallituksen politiikka tältäkin osin jakaa suomalaista yhteiskuntaa kahtia.

Arvoisa puhemies!

Hallitusohjelman kovien säästöjen kohteeksi ovat joutumassa myös työttömät. Ansioturvaa leikataan ja työttömien työllistymistä vuorotteluvapaajärjestelmän kautta heikennetään.

Työttömyysetuuksien indeksejä ja asumistukea sekä työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti.

Tämä tarkoittaa sitä, että porvarihallitus pistää myös työttömän työmiehen tai – naisen taloustalkoiden maksumieheksi ja jättää hyvin toimeentulevien ja varakkaiden ihmisten osallistumisen hurskaan toiveen varaan. Arkkipiispa Mäkisen sanoin: Yhteiskuntaa ei voi rakentaa hyväntekeväisyyden varaan. Siinä, missä niiltä, joilta ei olisi varaa leikata, otetaan pakolla ja niiltä, joilla olisi varaa, pyydetään kauniisti. 

Arvoisa puhemies!

Porvarihallitus ilmoittaa tekevänsä työelämän osapuolille esityksen toimista, joilla yksikkötyökustannuksia alennetaan vähintään 5 %.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa siis sitä, että porvarihallitus tulee tekemään esityksiä, joilla palkkoja alennetaan 5 % tai työaikaa pidennetään 100 tuntia vuodessa.

Jos työelämän osapuolet eivät näihin esityksiin suostu, porvarihallitus ilmoittaa leikkaavansa lisää mm. lapsilisiä, opintotukia, työttömyysturvaa ja yliopistojen rahoitusta.

Sipilän yhteiskuntasopimuksesta on tullut kiristysruuvi, josta on kaukana yhteisymmärryksen hakeminen. Tämä näyttää sanelulta, jolla ei ole mitään tekemistä sopimisen kanssa. Porvarihallitus vaarantaa yhteiskuntarauhaa uhkaamalla lapsiperheitä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja työttömiä mittavilla leikkauksilla, ellei palkanalennuksiin tai työajan pidentämiseen suostuta.

Koeajan pidentäminen ja määräaikaisuuksien helpottaminen lisäävät turvattomuutta työssä olevilla ihmisillä. Kaikki tämä tapahtuu ilman edes vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa, puhumattakaan kolmikantaisesta valmistelusta.

Porvarihallituksen puolueet ovat hylänneet yhteistyön ja konsensuksen suomalaisten työmarkkinoiden kehittämisessä.

SDP:n näkemyksen mukaan aidon ja laajapohjaisen sopimisen varaan rakentuva yhteisymmärrys viennin kilpailukyvyn turvaamiseksi ja tuottavuuskehityksen vahvistamiseksi on tarpeen. SDP on valmis tällaista hallituksen toimintaa tukemaan, kunhan sanelusta, kiristyksestä ja uhkailusta luovutaan ja viime kaudella rakennettu luottamus työelämäasioissa palautetaan. Olemme siis valmiit yhteistyöhön.

Arvoisa puhemies!

Tulin mukaan valtakunnan politiikkaan noin vuosi sitten. Johdossani SDP:n tavoitteena on ollut vahvistaa sellaista talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa, jossa yksilöillä on oikeus vapaasti valita oman elämänsä vaihtoehdot niin, että kaikki pidetään mukana ja politiikka vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, ei tasapäistämistä. SDP:n tavoitteena on rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi rohkeutta toimia eikä epäonnistumista tarvitsisi pelätä.

Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että tämä porvarihallituksen ohjelma vapauttaa osallistumisen ja korjaamisen vastuusta isotuloiset, varakkaat ihmiset, jotka eivät liiemmin tarvitse julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja taikka yhteiskunnan tulonsiirtoja.

Korjaamisesta laitetaan vastuuseen ne, joilla on jo nyt vähemmän tai ei lainkaan mahdollisuuksia ja voimavaroja kyetä tätä taakkaa kantamaan. Samaan aikaan varakkaat, hyvin toimeentulevat ihmiset seuraavat ikään kuin ulkopuolelta tapahtumia. Tämä porvarihallitus, sen ohjelma ja leikkaukset jakavat suomalaista yhteiskuntaa kahtia. Menestyjiin ja häviäjiin, hyvin epäoikeudenmukaisella tavalla.  Kahtiajako tulee lisäämään yhteiskunnallisia jännitteitä, suvaitsemattomuutta ja ihmisten pelkoja omasta ja läheisten tulevaisuudesta.

Arvoisa puhemies!

Ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi seuraavaa :

”Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma lisää tuloeroja sekä jakaa kansan kahtia, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”