Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Rinteen puhe kesäkokouksessa Kouvolassa

Ajankohtaista 10:45

Antti Rinne

SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous
23.8.2017 Kouvola
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät ystävät!

Viime perjantaina paha iski Suomeen ja Turkuun. Maailman murheesta tuli meidän murheemme. New York, Pariisi, Bryssel, Barcelona, Berliini, Tukholma ja Turku. Listaa voi jatkaa. Esimerkkejä on jo liikaa. Raukkamaisia terroritekoja, murhia, joiden tavoitteena on synnyttää yhä pimeämpää vihaa, väkivaltaa ja tuhota ihmisten välinen luottamus. Ja rauha.

Tällä terrorilla on oma pimeä ideologiansa, harhainen mieli ja vääristynyt kuva uskonnosta. Terrorismi tavoittelee tyranniaa, ihmisien alistamista omaan kieroutuneeseen maailmankuvaansa. Terrorismi tähtää vapaiden ja demokraattisten yhteiskuntien heikentämiseen oman ideologian edistämiseksi.

Syvä köyhyys, jyrkkä eriarvoisuus, näköalattomuus, epätasa-arvo ja pohjaton toivottomuus ovat sen kasvualustoja. Köyhyys ja eriarvoisuus sekä epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo ovat todellisia ongelmia.

Siksi vastuullisten poliittisten liikkeiden tehtävänä on ratkaista ongelmat, jotta ääriliikkeet ja terroristit eivät pääsisi hyväksikäyttämään niitä.

Epätoivo ei poistu ihmisarvoa halventavilla puheilla tai donaldtrumpien muureilla. Epätoivoa poistetaan ihmisen potentiaaliin panostamalla. Vastuulliset poliitilliset liikkeet ymmärtävät, että yksikään ihminen ei synny pahana, mutta liian moni ihminen syntyy epätoivoisiin olosuhteisiin.

Kansainvälisen yhteisön on viimein tartuttava vakavasti näiden kasvualustojen kitkemiseen. YK:n kestävän kehityksen agenda 2030 on viipymättä laitettava toimeen. Terveellinen ruoka, puhdas vesi, oikeus kouluun. Aloitetaan näistä.

Ilmaston ja ympäristön – on sitten kysymys meristä tai maasta – kannalta kestävä talouskasvu on avaintekijä turvallista maailmaa rakennettaessa. Ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus uhkaa koko Afrikkaa. Kuivuutta seuraa köyhyys. Ja köyhyyttä altistuminen pimeyden voimille. Kierre on valmis.

Jo siksi meidän pitää suojella luontoa, palauttaa sitä ennalleen ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. — Edistää metsien kestävää käyttöä ja taistella aavikoitumista vastaan. — Pysäyttää maaperän ja merien köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Vain näin voimme pelastaa elinympäristömme ja itsemme.

Pimeyden voimia vastaan voimme taistella myös niin, että pysäytämme eriarvoisuuden lisääntymisen kansakuntien sisällä ja välillä. Estämme rikkauksien kasaantumisen entistä harvemmille. Ja edistämme rauhanomaisten yhteiskuntien rakentumista, oikeusvaltioiden vahvistumista. Rakennamme tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Hyvät ystävät!

Kuvaamani tie on pitkä ja polku kivinen. Terrorin kasvualustojen kitkemiseen tarvitaan voimakkaita lääkkeitä. Laajasti ymmärretty, päätetty ja toimeenpantu maapallon kestävä kehitys on sellainen. Eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen on sellainen. Rauhan rakentaminen on sellainen.

Kuluva vuosi on osoittanut, että Donald Trumpin Yhdysvalloista ei ole vapaan maailman johtajaksi. Eurooppa ja USA katsovat samaa valtamerta, mutta näkevät täysin erilaiset horisontit. Tämä on toki suuri haaste, mutta tarjoaa samalla Euroopalle ja EU:lle vielä suuremman mahdollisuuden. Euroopan on oltava vapaan maailman johtaja. Järjen ääni ja valo pimeyden keskellä.

Euroopan tehtävä on näyttää, että vain demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden keinoin on mahdollista rakentaa kestävää tulevaisuutta. Sen lisäksi, että pidämme kiinni oikeusvaltion ja demokratian periaatteista, meidän tulee panostaa kansainväliseen yhteistyöhön. Terrorismi on globaali ongelma ja koskettaa kaikkia. Siksi sen tehokas torjunta ja kitkeminen onnistuu vain yhdessä.

Suomella on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millä tavalla EU ottaa vapaan maailman johtajuuden. SDP:n tehtävä on johdattaa Suomi takaisin EU:n eturiviin. SDP:n tehtävä on varmistaa, että EU:n lisäksi Suomi on aktiivisen ratkaisijan roolissa myös muissa kansainvälisissä organisaatioissa.

Tarjotaan me suomalaiset demarit suomalaisille vaikutusalustat kohti parempaa maailmaa jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Tarjotaan turvallisuutta ja osallisuutta. Tehdään rohkeaa, uskaltavaa arvojemme mukaista politiikkaa.

Hyvät ystävät!

Kestävän kehityksen askelmerkkien rinnalla turvallisuus edellyttää konkreettisia toimia – tässä ja nyt.

Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien joukossa kulkee pahoissa aikeissa olevia ihmisiä. Verkostoja, jotka haluavat vahingoittaa ja vaarantaa suomalaista elämänmenoa. Terrorin kasvualustat on kitkettävä yksitellen myös Suomessa. Samaan aikaan pitää muistaa tämä: Pakolaiset eivät aiheuta terrorismia. Terrorismi aiheuttaa pakolaisuutta.

Siksi tarvitsemme vaikuttavaa turvapaikan saaneiden ihmisten kotouttamista, ettei syrjäytyminen ja näköalattomuus oman kohtalon edessä synnytä radikalisoitumista. Kotimaisten kielten taito on kaiken kotoutumisen keskiössä.

Siksi tarvitsemme poliisille ja muille turvallisuusviranomaisille riittävät voimavarat tunnistaa uhkat ja torjua väkivalta. Me tarvitsemme oikeuslaitokselle sellaiset voimavarat, että kielteiset turvapaikkapäätökset voidaan valitusasteissa nopeasti käsitellä.

Siksi tarvitsemme parempaa kykyä ennakoida uhkatilanteita. Me tarvitsemme pelisäännöt niin sotilastiedustelulle kuin siviilitiedustelulle, erityisesti tietoliikennetiedustelulle.

Näitä lainsäädäntökokonaisuuksia valmisteltaessa on löydettävä kokonaisuus, jossa kenenkään sähköpostiliikenne tai muu viestintä ei perusteettomasti joudu viranomaisten seurannan kohteeksi. On siis löydettävä oikea tasapaino kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen ja tiedustelun tarpeiden toteutumisen välillä.

Perusoikeuksiin puuttumisen vastapainona on myös tiedustelutoiminnan valvonta saatettava vaikuttavan ja laajan parlamentaarisen valvonnan piiriin. Suojelupoliisin muuttuessa tiedusteluviranomaiseksi laajoilla toimivaltuuksilla on tärkeää, että eduskunnassa tiedetään, mitä tiedustellaan, millä tavalla tiedustellaan ja mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia tiedustelulla on.

Kun nämä reunaehdot toteutuvat, on suomalaisten etu, että tiedustelutoiminnan uudistukset toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Hyvät ystävät!

Turun järjettömän, sairaan väkivallanteon jälkeen ihmisten tunteet kuohahtavat. Se kuuluu ihmisyyteen pahan kohdatessa.

Mutta vihassa ei pidä elää, sillä silloin terroristi voittaa. Terroristi toivoo myös, että kohdistaisimme pahojen tekojen synnyttämän turhautumisen ja tuskan syyttömiin ja puolustuskyvyttömiin ihmisiin, heikoimpiin. Tällaisia ihmisiä ovat henkensä puolesta omasta maastaan paenneet ihmiset, jotka hakevat meiltä turvaa.

Pelon ja valheiden levittäminen ja vihan lietsonta ovat terroristien tunnusmerkkejä. Poliitikoille tällainen toiminta ei sovi. Kun katsoo some-keskusteluja ja joidenkin poliitikkojen ulostuloja, näkee, kuinka terroristi on onnistunut tavoitteessaan. Terroristi on onnistunut synnyttämään uutta vihaa ja vastakkainasettelua, pelottavaa todellisuuden sumentavaa raivoa.

Tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että terroristin synnyttämä rasistinen tuli saadaan sammumaan. Että löytyy järjen ääni, joka sammuttaa viattomiin kohdistuvan vihanpidon.

Sanotaan selvästi ei terrorismille ja sanotaan selvästi ei rasismille. Pahat teot eivät saa synnyttää uusia pahoja tekoja, ihmisen arvo on jakamaton.

Hyvät ystävät!

Huomenna esitämme konkreettisia viestejä hallitukselle budjettiriiheen.

Haluan kuitenkin sanoa työmarkkinapöytään, että suomalaisen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää talouskasvun lisäksi riittävien verotulojen turvaamista. Suomen talouden kasvu ja yritysten tilanne on sellainen, että ostovoimaa voidaan veronkevennysten sijaan vahvistaa paremmin palkankorotuksilla. Kyse on julkisen talouden tasapainosta ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Mikäli veronkevennyksiin on varaa, ne on kohdistettava vain pieni- ja keskituloisille. Liialliset veronkevennykset vaarantavat tässä tilanteessa hyvinvointivaltion kestävyyden.

Olin alun perin varautunut puhumaan tässä kokouksessa SOTEsta, valtion omistajapolitiikasta ja hallituksen pakkomielteisestä yhtiöittämisestä sekä sen eriarvoistavasta yhteiskunta- ja talouspolitiikasta. Asioista, joista olemme puhuneet tässäkin porukassa satoja, jos ei tuhansia tunteja, jos kaikki lasketaan yhteen.

Kun sitten puhetta ryhdyin kirjoittamaan, päädyin nyt edellä puhumaani. Minusta se oli tämän liikkeen vakaan, arvopohjaisen politiikan näkökulmasta kuitenkin kaikkein tärkeintä.

Lopuksi haluan palata yhteen kuluneen kesän keskusteluista – kysymykseen siitä, miten vähän tämän vuoden aikana näyttää syntyvän uusia suomalaisia.

Tosiasia on, että jos alkuvuoden syntyvyyskehitys jatkuu loppuvuonna, Suomessa syntyy tänä vuonna ensimmäisen kerran sitten 1860- luvun nälkävuosien alle 50 000 lasta. Tämä on hyvin vakava asia. Mikään kansakunta ei voi menestyä ja kehittyä paremmaksi, ellei sen tulevaisuutta turvaa uudet sukupolvet.

Syntyvyyden alenemiseen on varmasti monia erilaisia selittäviä tekijöitä. Mutta kyllä aivan keskeistä on se, miten perheen perustamista ja lasten hankkimista miettivät ihmiset kokevat yhteiskunnan suhtautumisen heihin. Leikkaukset lapsiperheiden palveluihin ja tukeen, toimeentulovaikeuksien lisääntyminen, koulutusleikkaukset sekä miesten ja naisten välisen palkkaepätasa-arvon vaikutukset vaikuttavat vahvasti tähän pohdintaan. Kuten myös huoli omien, usein suuriin ikäluokkiin kuuluvien vanhempien tulevaisuudesta. Monilla naisilla on myös aito ja ymmärrettävä huoli omasta urakehityksestään. Työelämän arki laajemminkin vaikuttaa ihmisten päätöksiin.

Syntyvyyden alenema on tekijä, joka on otettava vakavasti poliittisessa päätöksenteossa. Perheiden huolet ovat todellisia, niihin on löydettävä ratkaisuja. Hyvä tapa aloittaa tähän liittyvä prosessi on, jos hallitus budjettiriihensä yhteydessä päättäisi, että kaikessa päätöksenteossa arvioidaan suunniteltujen päätösten vaikuttavuus perheiden tilanteeseen – on sitten kysymys lasten, nuorten, isien, äitien tai isovanhempien näkökulmasta.

Järjestelmällinen ja suunnitelmallinen vaikuttavuuden arviointi ei kuitenkaan yksin riitä. Valtakuntaan tarvitaan laaja-alainen perhepoliittinen strategia, jonka pohjalta Suomen tulevaisuuden kysymyksiä ratkotaan.

SDP tulee tämän kesäkokouksen yhteydessä esittämään joukon konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset saadaan uudelleen synnytystalkoisiin. On sanomattakin selvää, että puolueet eivät päätä ihmisten perhesuunnitelmista. Me emme siis mene kenenkään makuuhuoneeseen tässäkään asiassa, mutta me voimme poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen. Suurten ikäluokkien syntymän aikoihin perheitä kannustettiin sloganilla ”neljäs isänmaalle”. Hyvä kiteytys. Nyky-Suomessa jo puoletkin tuosta määrästä olisi huomattava parannus.

Hyvää kokousta!