Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Rinne: Suomi uuteen kasvuun työn, tasa-arvon ja turvallisuuden kautta

Ajankohtaista 12:06

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinteen mukaan avainasemassa uuden kasvun rakentamisessa ovat investoinnit. Rinne puhui lauantaina Kotkassa SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa.

– On raivattava ideologiset esteet valtion aktiivisuudelta investointien houkuttelemisessa ja edesauttamisessa. Meillä on mahdollisuus ja velvollisuus tehdä enemmän sen eteen, että Suomeen syntyy uutta hyvää työtä.

Rinteen mukaan Suomen uusi vienti, niin teollisuudessa kuin palveluissa, löytyy maailman megatrendeistä kuten kaupungistumisesta, väestön ikääntymisestä, teknologian kehityksestä sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien torjunnasta. – Näiden megatrendien varaan voimme rakentaa, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä, ennennäkemättömän menestyksekästä elinkeinotoimintaa ja uutta työtä.

– Toiseksi kyse on kotimarkkinoiden toiminnasta. Kasvun saavuttaminen vaatii reilua tulonjakoa myös kotimarkkinoilla. Samalla kustannusten kasvua on vientisektorilla hillittävä. Kotimarkkinoiden toiminnassa tärkein elementti ovat työmarkkinat – siksi tarvitsemme työmarkkinaratkaisun.

– Me haluamme tavoitella myös tulevalla vaalikaudella laajaa kokonaisratkaisua palkoista ja työehdoista. Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat nykyisten sopimusten jatkosta viimeistään tulevan vuoden kesäkuussa. Sosialidemokraatit sitoutuvat hallitusvastuussa tukemaan syntyvää ratkaisua, mikäli se turvaa palkansaajien ostovoiman suotuisan kehittymisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen.

Rinne huomautti, että palkkaratkaisu ei kuitenkaan yksin riitä. – Monet tasa-arvo-ongelmat syntyvät työmarkkinoilla. Erityisen oleellisia nämä erot ovat toisaalta naisten ja miesten, toisaalta vakituisissa työsuhteissa työtään tekevien sekä osa- ja määräaikaisten työntekijöiden välillä.

– Tavoitteeksi on asetettava, että tulevalla vaalikaudella miesten ja naisten välinen palkkaero kutistetaan korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Myös pätkätyöntekijöiden aseman parantaminen vaatii konkreettisia toimia. On kohtuutonta, että moni joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa toimeentulonsa suhteen, vaikka on muodollisesti töissä.

– Kysynkin, voidaanko ihmisiä roikottaa nollatyösopimuksissa, tarvittaessa työhön kutsuttavien asemassa tai toisaalta lähes maksuttomissa harjoitteluissa viikosta ja kuukaudesta toiseen? Mistä muusta tässä on kysymys kuin nykyaikaisessa torppariudessa?

– On aika laittaa tälle ihmisten hyväksikäytölle selkeä stoppi. Jos sosialidemokraatit ovat seuraavassa hallituksessa, huolehdimme, että nollatyösopimukset lopetetaan, alipalkkaukseen puututaan ja vuokratyön teettämiselle luodaan nykyistä selkeämmät säännöt.

– Kolmanneksi uudessa kasvussa ja suomalaisen yhteiskunnan vahvistamisessa on kyse tasa-arvon vahvistamisesta. SDP asettaa reiluja tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Yhteiskunnan edistymistä tulee mitata ennen kaikkea sillä, miten heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema paranee.

Erityisesti Rinne puuttui puheessaan yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin. – Helsinki Missio kampanjoi aikoinaan vanhusten yksinäisyyttä vastaan teemalla ”Tuhat tarinaa – eikä yhtään kuulijaa”. Itseeni tämä osui syvälle.

– Kyse on inhimillisestä kärsimyksestä, joka korostuu vanhusten kohdalla, muttei ole vieras nuoremmillekaan. Pidän erittäin tärkeänä, että tätä ajan ilmiötä vastaan aletaan päämäärätietoisesti kamppailla – myös yhteiskunnan toimin. Kyse on asumisen tavoista, järjestötoiminnan edellytyksistä, taidosta puuttua yksinäisyyteen päiväkodeissa ja koulussa. Sen kaiken lisäksi kyse on asenteiden muuttamisesta.

Avoimuutta, rehellisyyttä ja todellisia tekoja

Rinne muistutti, että Suomen kurssin kääntäminen edellyttää uuden luottamuksen rakentamista. – Tämä onnistuu vain todellisten tekojen ja rehellisen puheen kautta. Vain niin keräämme uudestaan sen pääoman, jota tarvitsemme voidaksemme korjata Suomeen syntyneet epäkohdat ja rakentaa turvallista tietä kohti uutta, parempaa tulevaisuutta.

– Tähän työhön kutsumme kaikki suomalaiset, asemaan ja taustaan katsomatta. Lupaamme avoimuutta, rehellisyyttä, suoraa puhetta ja todellisia tekoja.