Rinne: Microsoftin yt-pommin pitäisi herättää Sipilän hallitus

Ajankohtaista 12:53

Antti Rinne

Microsoft on ilmoittanut valtavista yt-neuvotteluista, joiden seurauksena jopa 1 350 saattaa saada potkut. Isku on todella raju suomalaiselle ict-teollisuudelle ja musta päivä suomalaiselle mobiilikehitykselle. Valtaosa Nokian jälkeen jäljelle jääneestä suomalaisesta mobiilikehityksestä ja siihen liittyvästä suomalaisten ihmisten tekemästä työstä on nyt uhan alla.

Tässäkin tilanteessa on tärkeä muistaa, että suomalainen osaaminen ei ole kadonnut mihinkään. Vastuu mahdollisesti työpaikkansa menettävien ihmisten uusista mahdollisuuksista on Microsoftilla ja julkisella vallalla. Nyt hallituksella onkin näytön paikka: Pääministeri Sipilä on väläyttänyt valtion ict-taloa osaksi sote-kokonaisuutta. Nyt hallituksen on kiireen vilkkaa käynnistettävä tähän liittyvä valmistelu. Suomalaisille ict-osaajille tarvitaan nyt uusia työpaikkoja ja hallituksella on osa ratkaisun avaimista käsissään.

Viimeistään Microsoftin uusimman yt-pommin pitäisi herättää Sipilän hallitus. Pääministerin ja muun hallituksen on ymmärrettävä, että Suomella ei ole varaa osaamistason laskuun. Koulutusleikkaukset ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen tehdyt leikkaukset eivät paranna vaan päinvastoin heikentävät Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomen tärkein kilpailukykytekijä on osaaminen, jota meidän pitää parantaa jatkuvasti – ei heikentää lyhytnäköisillä päätöksillä.

Koulutusleikkausten lisäksi Sipilän hallituksen leikkaukset vaarantavat aikuisten muuntokoulutuksen, jota tämän kaltaisessa tilanteessa tarvittaisiin erityisen paljon. Kehysriihessä hallitus päätti leikata myös omaehtoisen koulutuksen kulukorvauksista 47 miljoonaa euroa. Tämäkin Sipilän hallituksen leikkauspäätös oli todella lyhytnäköinen.

Suomalainen osaaminen ja suomalaiset osaajat tarvitsevat nyt tulevaisuudennäkymiä. Tulevaisuudennäkymiä ei paranneta leikkaamalla osaamisesta ja koulutuksesta. SDP tekee kaikkensa, jotta suomalaisille ammattilaisille löydetään heidän osaamistaan vastaavaa työtä. Hallituksen pitää osoittaa nyt myös poliittisilla päätöksillään, että näitä ihmisiä ei jätetä yksin. Tästä vaatimuksesta SDP pitää kiinni.

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja