Rinne: Hallituksen talouspolitiikka yhden kortin varassa

Ajankohtaista 13:43

Puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan hallitus pelaa talouskasvun ja työllisyyden suhteen yhden kortin uhkapeliä. Rinne näkee, että talouspolitiikka on laskettu hintakilpailukyvyn parantamisen varaan. Muita toimia talouden kasvattamiseen ja työllisyyden parantamiseen ei hallituksen työkalupaketista juuri löydy.

Rinne kertoo, että hallituksen talouspolitiikalle on myös olemassa oikeudenmukaisempi vaihtoehto. – SDP pitää tärkeänä, että hallitus onnistuu saamaan kilpailukykysopimuksen maaliin tavalla, joka ei vaaranna palkansaajien ostovoimaa. Menetetyn ostovoiman kompensoimiseksi SDP on esittänyt työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksujen väliaikaista alentamista. Palkkamaltin jatkaminen luo positiivisia tulevaisuudennäkymiä yrityksille sekä palkansaajille vuosiksi eteenpäin.

– Kilpailukykysopimus sisältää joitakin palkansaajille vääränlaisia elementtejä. Ymmärrämme palkansaajien huolet, mutta uskomme, että liittopöydissä on löydettävissä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Vaihtoehtona on hallituksen sanelupolitiikan jatkuminen ja uudet pakkolait.

– SDP on pyrkinyt vauhdittamaan kilpailukykysopimusta, koska SDP on vastuullinen puolue. SDP ei luo konflikteja, me ratkaisemme niitä. Emme pelkää hallituksen onnistumista. Pelkäämme sitä, mitä tapahtuu, jos hallitus epäonnistuu kilpailukykysopimuksessa: lisää palkanleikkauksia, levottomuuksia, lakkoja ja tulevaisuudenuskon hiipumista. Näihin Suomella ei ole varaa.

SDP on esittänyt jo viime syksystä lähtien useita keinoja, joiden avulla talouden kasvua ja työllisyyskehitystä voitaisiin vauhdittaa. Rinne on tyytyväinen siihen, että hallitus tarttui yrittäjyys- ja työllisyyspakettinsa yhteydessä joihinkin näistä esityksistä, kuten SDP:n esittämään Rinteen työllistämismalliin sekä yritysrahoituksen tehostamiseen. Muilta osin hallituksen paketin toimet jäivät selvittelyn asteelle tai niiden vaikutukset ovat kyseenalaisia. Hallitus on puheistaan huolimatta luopunut työllisyystavoitteestaan. Näillä toimilla ei synny 110 000 uutta työpaikkaa Suomeen vaalikauden aikana

– Hallituksen politiikka nojaa epäoikeudenmukaisiin menoleikkauksiin, joiden kohteena ovat kaikista heikoimmassa asemassa olevat suomalaiset. Kehysriihessä sovittujen leikkausten myötä hallitus jakaa suomalaisia yhä enemmän kahteen ryhmään: niihin, jotka menestyvät sekä niihin, jotka eivät menesty.

– Taloutta pitää sopeuttaa, mutta se voidaan toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla. Menoleikkausten rinnalla täytyy olla myös tuloja. Hallituksen esittämään miljoonaperintöjen verotuksen keventämiseen Suomella ei ole varaa. Suomalaiset eivät hyväksy sitä, että niukkuuden keskellä rahaa jaetaan tällaisiin kohteisiin. Jos hallitus ei ymmärrä tätä, se on vieraantunut täysin suomalaisten arjesta.

– Toteutettu politiikka ei ole sitä, mitä hallituspuolueet puhuivat ennen vaaleja. Puolueet sitoutuivat yhdessä siihen, ettei koulutuksesta leikata. Keskusta ja Perussuomalaiset lupasivat, ettei sosiaaliturvan tasoon kosketa.
– Suomalaiset ovat pettyneitä puheiden ja tekojen ristiriitaan. Kuluttajalla on oikeus palauttaa rikkinäinen tuote. Äänestäjällä tätä mahdollisuutta ei ole. Tämä näkyy äänestämättä jättämisenä sekä ennätyssuurena joukkona epävarmoja äänestäjiä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puhui lauantaina 16.4. Helsingissä SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa.