Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Riksdagsledamot Kvarnström (SDP): Viktig etappseger för att trygga vårt gemensamma vatten

Ajankohtaista 16:48

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) välkomnar riksdagens enhälliga beslut att statsrådet bör vidta åtgärder i enlighet med medborgarninitiativet Vattnet är vårt som vill förhindra privatisering av vattentjänster.

– Budskapet är klart och tydligt och omfattas glädjande nog av alla partier i riksdagen. De offentligt ägda vattentjänstfunktionerna måste lagstiftningsvägen skyddas så att de inte kan bli föremål för privatisering. I nuläget finns till exempel risken att vattenverk fusioneras till offentligt ägda energibolag och att en del av dessa säljs till privata aktörer, varpå även en privatisering av vattnet har inletts. Så har lyckligtvis inte skett ännu i Finland, men vi behöver lagar som garanterar att vi inte får den utvecklingen, säger Johan Kvarnström.

Han ser vattnet som det mest grundläggande av allting i liv och samhälle, och vattentjänster som typexempel på ett naturligt monopol som inte bör vara privatiserat.

– Det är skäl att påminna om att vi inte har nått målet innan de nödvändiga lagarna är beredda, behandlade och godkända. Det här är likväl en stor etappseger. Riksdagens uttalande om att jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2022 ska lämnas en utredning om hur reformen framskrider är av stor vikt. Vattnet blir ständigt en allt värdefullare resurs i världen och tillgång till rent dricksvatten måste tryggas långsiktigt, också hos oss, säger Kvarnström.

Enligt riksdagens beslut vid ärendets avgörande behandling den 8 september 2021 förutsätter riksdagen att statsrådet “så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt.” Vidare har riksdagen nu godkänt ett uttalande om att “riksdagen förutsätter att regeringen vid beredningen av den reglering som avses i medborgarinitiativet som en del av reformen av vattentjänstlagstiftningen ingående utreder olika regleringsalternativ och fäster särskild uppmärksamhet vid regleringens förhållande till den kommunala självstyrelsen och de krav som följer av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och före utgången av 2022 lämnar jord- och skogsbruksutskottet en utredning om hur reformen av vattentjänstlagstiftningen framskrider.”