Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Riksdagsledamot Kvarnström (SDP): Långsiktighet och handlingskraft i bostadspolitiken

Ajankohtaista 07:31

Genom bostadspolitiken kan man säkerställa att alla finländare har ett hem och rimliga boendekostnader, oavsett position, påminner SDP:s riksdagsledamot Johan Kvarnström.

Riksdagen behandlar i dag redogörelsen om det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet, som ställer upp mål och principer för bostadspolitiken jämte åtgärder för de kommande åtta åren. En av de viktigaste principerna för bostadspolitiken är långsiktig planering och förutsägbarhet, och därför är utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken för 2021–2029 oerhört viktigt.

– Boendekostnaderna i Finland har ökat under de senaste åren. Vi stöter på problem som hushållens skuldsättning, de ungas försvagade ställning på bostadsmarknaden och det dyra boendet i synnerhet i huvudstadsregionen. Var och en har inte bara rätt till bostad utan också till ett permanent hem där boendet inte äventyrar vår personliga ekonomi. Jag är mycket oroad över hur vi ska kunna trygga boende till rimligt pris i framtiden, betonar Kvarnström.

Hyrorna i huvudstadsregionen och i de stora städerna har stigit i flera årtionden. Ägarboendet koncentreras till en förmögen befolkning. Det blir svårare för folk att flytta efter arbete då hyrorna i tillväxtcentrumen stiger och den regionala ojämlikheten inom de stora städerna ökar.

– Stadscentra och stora städer som helhet kan inte avgränsas till att enbart bestå av personer med goda inkomster. Om boendepriserna fortsätter att stiga, kan vi inte längre säga att Finland är ett land med boende till rimliga priser, påpekar Kvarnström och varnar också för segregationens allvarliga konsekvenser för hela samhället.

Kvarnström anser att de riktlinjer för den framtida bostadspolitiken som presenteras i det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet är värt beröm.

– Vi utreder de problem som finns kring finansieringen av renoveringar, utvecklar villkoren för statsborgen för grundliga renoveringar av bostadsaktiebolag och utreder hur man kan svara på problemen i områden med minskande befolkning. Målens principiella linje är lösningscentrerad, stöder förutsägbarheten och svarar på just de problem som är kärnan i bostadspolitiken.

– Bostadspolitiken ska fokusera på människan och allas rätt till ett hem. Vår uppgift som beslutsfattare är att säkerställa att bostadspolitiken utvecklas ur just detta perspektiv och enligt denna princip har ett bostadspolitiskt utvecklingsprogram utarbetats. Vi förnyar bostadspolitiken på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, avslutar Kvarnström.