Riksdagsledamot Kim Berg (SDP): Staten stöder Vasa för hållbara färdsätt

Ajankohtaista 15:44

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) anser att den statliga satsningen för att utveckla stadstrafiken i en mera hållbar riktning lämpar sig utmärkt i Vasa med tanke på stadens strategi som ”Nordens energihuvudstad”.

Kommunikationsministeriet och Traficom publicerade på fredagen statsunderstöd till ett värde av över en miljon euro för utveckling av lätt trafik. Målet är att stödja och främja hållbara färdsätt. Av stödbeloppet beviljades Vasa stad 30 000 euro för marknadsföring och stärkandet av det hållbara färdsättets varumärke.

– Jag välkomnar det statliga stödet som kommer att utveckla färdsätten i en allt hållbarare riktning i Vasa. Stadens strategi som energihuvudstad är att öka flödet för ett gott liv. Hållbara färdsätt är också en viktig del av Marins regeringsprogram, säger Berg.

Vasa stad tog redan för tre år sedan 2018 –2021 som strategi att vara Nordens energihuvudstad. Vasas vision bygger på fem lokala styrkor: energi, snabbt agerande, historia, välfärd och internationalism

– Strategin uppdaterades i höstas och fullmäktige följer regelbundet upp hur den förverkligas. Ministeriets och Traficoms stöd visar att det inte bara är vackert prat, konstaterar Berg.

Sammanlagt beviljades 35 projekt på olika håll i Finland för sammanlagt 1,15 miljoner euro.