Riksdagsledamot Berg: Den akuta krisen inom den kommunala ekonomin lindras av regeringens stödpaket

Ajankohtaista 17:27

Kim Berg som är riksdagsledamot och vice ordförande för kommunförbundets förbundsdelegation är nöjd över att staten lyssnade på kommunernas och städernas nödrop och att staten deltar i kostnaderna som uppstått av coronavirussituationen.

– Det stödpaketet till kommunerna som man idag kommit överens om lindrar den akuta krisen inom den kommunala ekonomin. Det är viktigt att snabbt konkretisera de riktlinjerna som nu dragits upp för att kunna bedöma konsekvenserna på kommunal nivå. Epidemin behandlar kommunerna olika, och därför måste också åtgärderna planeras och riktas noggrant, konstaterar Berg.

Regeringen fattade beslut vid ramförhandlingarna att stödja kommunerna och sjukvårdsdistrikten med över en miljard euro på grund av coronavirussituationen. Storleksklassen motsvarar Kommunförbundets uppskattning av krisens finansieringsbehov i dess första skede. Regeringen följer utvecklingen inom den kommunala ekonomin och är vid behov beredd att komplettera stödhelheten senare i år.

– Den kommunala ekonomin stod redan före coronavirusepidemin inför stora anpassningsutmaningar på grund av den svaga skatteinkomstutvecklingen och en åldrande befolkning. Nu drabbar de ekonomiska begränsningsåtgärderna, den ökade arbetslösheten och näringslivets svårigheter kommunernas skattebas med en aldrig tidigare skådad hastighet, påpekar Berg.

Den stödhelhet på minst en miljard euro som nu föreslås för år 2020 slutförs med en tredje tilläggsbudget. Fram till dess preciseras stödhelheten som består av olika delar som kompletterar varandra och som beaktar olika kommuners behov i samband med coronavirusepidemin.

Regeringen beslöt redan tidigare att kompensera kommunerna för de tillfälliga skatteförlusterna för år 2020 som orsakats av de nya betalningsarrangemangena gällande företagsbeskattningen. Dessutom bedömer regeringen hur situationen utvecklas ur kommunernas synvinkel i samband med de kommande tilläggsbudgetarna och budgetmanglingen i augusti 2020.