Riksdagsledamot Berg: Avskaffande av våld mot akutvårdare kräver samarbete

Ajankohtaista 10:39

– Lagmotionen om att skydda akutvårdspersonalen är absolut värt att understöda. Våldet mot vårdpersonal kan dock inte helt undanröjas genom en ändring av strafflagen. Tröskeln för att använda våld höjs däremot säkert genom en kriminalisering, vilket är bra, konstaterar SDP:s riksdagsledamot Kim Berg.

Berg med en bakgrund inom vårdbranschen påminner om en enkät som Förbundet för Akutvård i Finland rf lät göra i fjol. I enkäten svarade över 90 procent av akutvårdspersonalen att de i sitt arbete hade upplevt hotfulla situationer och våldssituationer och var fjärde hade blivit utsatt för misshandel.

– Det här är oacceptabelt!

Berg påpekar också att det är allt vanligare att hotet om våld tyvärr berör många andra yrkesgrupper. Exempelvis yrkes- och avtalspersonal inom räddningsväsendet, personal inom barnskyddet och anställda inom hemvården. Förutom vårdarbetarna kan också de hjälpbehövande själva påverkas, om den vård som ges fördröjs på grund av hotet.

-I synnerhet den ökade användningen av narkotika har tyvärr också ökat våldsamt motstånd mot polisen, även om de redan skyddas av gällande strafflagen. Det bör också beaktas att uppgiftsbeskrivningen och utbildningen för akutvårdspersonal och motsvarande yrkesgrupper i regel inte omfattar hanterande av våldsamma människor. För dem behövs fortfarande kompetens och stöd organiseras tillsammans med säkerhetstjänster, konstaterar Berg.

Detta problem har även uppmärksammats i andra delar av världen. Till exempel i Sverige och Storbritannien har det stiftats motsvarande lagar som skärper straffen för våld mot ambulans – och räddningspersonal, konstaterar Berg.