Riitta Myller: Suomeen tarvitaan työpaikkoja

Ajankohtaista 08:21

”Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on saada Suomi kasvuun uusien työpaikkojen avulla. Meille Itä-Suomessa on tärkeää luoda uutta työtä metsästä biotaloutta kehittämällä. Julkisen vallan on itse uskottava uusiutuvaan bioenergiaan ja puun uusiin käyttömahdollisuuksiin keskittämällä omat hankintansa tukemaan alan kehitystä ja tuotantoa”, sanoi kansanedustaja Riitta Myller vappuna Joensuussa.

Aluepolitiikkaan on panostettava. On lähdettävä toteuttamaan viime eduskuntakaudella tehtyä katse pohjoiseen ohjelmaa, jossa nostetaan keskiöön Itä- ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet ja potentiaali koko Suomen kehittämisessä. Uuden hallituksen on otettava aluepolitiikan ja elinkeinoelämän tukemisen keinovalikoimiin toimet, joilla tuetaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoja ja investointeja. Meille tämä tarkoittaa että edistetään toimia, joilla liikkeelle lähtöä odottavat metsäteollisuuden ja biotalouden investoinnit voisivat toteutua mahdollisimman kattavasti.

Suomen on oltava edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ympäristöteknologian kehittämisessä, sieltä on saatavissa tulevaisuuden työpaikkoja. Valtion on myös edistettävä tulevaisuusinvestointeja kuten koulutus- ja liikenneinvestointeja. Liikenneinvestoinneissa on ennakkoluulottomasti haettava uusia rahoitusratkaisuja

Samalla kun investoidaan kasvuun, on huolehdittava hyvinvointivaltion perustan kestävyydestä. On huolehdittava siitä, että huonoinakin aikoina kaikki pysyvät mukana. Nuorisotakuuta on kehitettävä, pitkäaikaistyöttömyys on katkaistava ja terveyseroja kavennettava toteuttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

Taloudellisesti huonoa aikaa ei saa käyttää tekosyynä työntekijöiden oikeuksien kaventamiseen. 0-työsomukset on kiellettävä, työstä saatavalla palkalla on voitava elää ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevan hallituksen talouspolitiikan on tuettava kotimaista kysyntää, joten pieni ja keskituloisten ostovoimasta on huolehdittava.