Riitta Myller: Rakennussektori mukaan ilmastotalkoisiin

Ajankohtaista 07:59

Euroopan parlamentin jäsen Riitta Myller iloitsee siitä, että Euroopan parlamentti osoitti eilen torstaina haluavansa rakennussektorin mukaan ilmastotalkoisiin. Parlamentti äänesti täysistunnossaan direktiiviehdotuksesta koskien rakennusten energiatehokkuutta.

– Entistä tiukempien rakennusten energiatehokkuusvaatimuksien odotetaan vähentävän energian kokonaiskulutusta ja hiilidioksidipäästöjä EU:n laajuisesti noin 6 prosenttia, Myller toteaa.

Hänen mukaansa parlamentti tarjoaa sekä keppiä että porkkanaa rakennussektorille. Lainsäädännöllä pyritään varmistamaan tiukat rakennusmääräykset ja toisaalta porkkanana tarjotaan uusia rahoitusinstrumentteja.

– Jatkossa esimerkiksi EU:n budjetista ohjattaisiin jäsenmaille varoja, joilla voidaan tukea energiatehokkuutta lisääviä investointeja.
Myller kehottaa alueellisia toimijoita erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa seuraamaan aktiivisesti Suomen hallituksen politiikkaa EU-rahojen hyödyntämiseksi energiatehokkuutta lisääviin hankkeisiin.

– Komission teettämän tutkimuksen mukaan energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit työllistävät yhtä paljon tai enemmän kuin perinteisiin infrastruktuureihin kuten teihin, maanteihin tai energiansiirtoon tehtävät investoinnit. Tämä on siis parasta investointipolitiikkaa kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi.

Myller ihmettelee parlamentin konservatiiviryhmää, jonka jäsenistä osa äänesti direktiiviehdotusta vastaan.
– Euroopan konservatiivit osoittivat jälleen kerran olevansa haluttomia tekemään todellisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kantavansa huolta vain yritysten lyhyen tähtäimen voittoista, Myller toteaa.

– Toisin kuin konservatiivit luulevat, energiatehokas rakentaminen ei ole ainoastaan ilmastolle hyväksi, vaan myös kansalaisten ja yritysten etu.

EU:n tasolla sähkön hinta noussut yli 15 prosenttia. Kun rakennusten osuus kokonaisenergiakulutuksesta on noin 40 prosenttia, tuo säästäminen suoraan taloudellista hyötyä kotitalouksille ja parantaa yritysten kilpailukykyä, Myller korostaa.

Uuden lainsäädännön myötä kaikissa uusissa rakennuksissa tulee olla nollatason nettomääräinen energiakulutus vuoden 2018 loppuun mennessä. Julkisten rakennusten osalta tavoitevuosi asetettiin kolme vuotta aikaisemmaksi.

Jäsenmaiden on lisäksi tehtävä kansalliset suunnitelmat siitä, mikä osuus kaikista rakennuksista on nollaenergiataloja vuonna 2015 ja mikä osuus vuonna 2020.

Lisäksi jäsenvaltioiden on 30.kesäkuuta 2015 mennessä sovitettava omat minimienergiatehokkuusvaatimuksensa linjaan komission metodologian kanssa. Tiukat minimivaatimukset asetetaan myös vanhoille rakennuksille. Niitä on siis selkeästi peruskorjattava energiatehokkaaseen suuntaan.