Riitta Myller: Kipuraja asumismenoissa on ylitetty

Ajankohtaista 14:09

Riitta Myller

– Tänään julkistettu PTT:n tutkimus vahvistaa sen viestin, jota SDP on kertonut kuluneen vuoden; asumismenot ovat etenkin pääkaupunkiseudulla kohtuuttomat tuloihin nähden ja kasvavat edelleen, muistuttaa SDP asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Myller.

– EK on esittänyt, että asumistukea tulisi alentaa ja näin kustantaa esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen. Päivähoitomaksuja tulee alentaa, mutta asumistuesta ottaminen on väärä kohde, sanoo Myller. Huomio tulisi kiinnittää siihen, että asumiskulut etenkin vuokrat, karkaavat pieni- ja keskituloisen ulottuvilta. Hallituksen toimet nostavat eivätkä laske asumisen hintaa. Asumistuen saajia on ennätysmäärä ja yksinasuvat ovat tuen suurimpiä käyttäjiä.

– Jos tuloista menee jopa 60 % asumiseen ei palkasta jää juuri mitään muuhun elämiseen. Onko sinkuilla kohta enää varaa asua pääkaupunkiseudulla?

– Elokuun alussa voimaan tullut uusi tukimuoto vuokra-asuntorakentamiseen avaa väylän vuokrilla keinotteluun valtion tuella. Lisäksi vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä on suuret korjauskulut jotka niin ikää maksaa asukas vuokrassa tai osakas vastikkeessa. Asuminen on Suomessa sietämättömän kallista. Tähän on puututtava; asumistukimenot kasvavat kun peruskysymykseen asumismenojen syntyyn ei puututa.

– SDP on muistuttanut pitkällä rajoitus- ja laina-ajoilla rakennettavien arava-asuntojen tärkeydestä ja vaatinut hallitusta parantamaan pitkän korkotuen ehtoja. Pitkällä korkotuella on mahdollista päästä tilanteeseen jossa neliövuokra on 10-12 euroa. Kunnalliset vuokra-taloyhtiöt ovat avainasemassa. Tähän päästiin viime hallituskauden lainaehdoilla, muistutti Myller. Nyt olisikin tarvittu pitkäjänteisyyttä ja jatkoa edellisen hallituksen politiikalle, ei uutta asumiskuluja kasvattavaa suuntaa.

– Markkinaehtoiset toimijat käyttävät valtiot tuet härskisti hyväksi ja myyvät asunnot rajoitusajan päätyttyä. Jo lähtövuokrat ovat markkinavuokrien tasolla. Vuokrilla keinottelu on ihmisen hädällä pelaamista, Myller muistuttaa.