Repo: Standardisointi kuluttajan etu

Ajankohtaista 09:43

Euroopan parlamentti äänestää tänään torstaina eurooppalaisen standardisoinnin tulevaisuutta käsittelevästä mietinnöstä. Mitro Repo vastasi parlamentin S&D-ryhmän kannan muodostuksesta mietintöä laadittaessa.

– Standardisointi saattaa kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta loppujen lopuksi kyse on meitä kaikkia koskettavasta, jokapäiväisestä asiasta, huomauttaa Mitro Repo.Tavalliselle kuluttajalle on suuri hyöty siitä, että tuotteet ja järjestelmät ovat yhteensopivia. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. se, että standardisoidut luottokortit toimivat ympäri maailmaa. Standardien ansiosta voidaan myös varmistaa, että tuotteet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja turvallisia. Tässä suhteessa eurooppalainen CE-merkintä auttaa kuluttajaa tunnistamaan turvalliset tuotteet, jotka ovat läpikäyneet vaaditut tarkastukset.

– Kuluttajien ja muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien sekä pk-yritysten ääni onkin saatava entistä paremmin kuuluviin standardisointityössä, vaatii Mitro Repo. Kyse on ennen kaikkea järjestelmän avoimuudesta ja demokraattisuudesta. Standardisointi ei saa olla ainoastaan isojen yritysten temmellyskenttä, jossa standardeista sovitaan suljettujen ovien takana. Myös pienempien toimijoiden näkökohdat on otettava huomioon.

Parlamentin mietintö ehdottaa monia uudistuksia tässä suhteessa. Mietintö mm. nostaa esiin ns. asianmukaisen edustuksen periaatteen, jonka mukaan kuluttajajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kannat tulee ottaa huomioon kehitettäessä EU:n toimesta laadittavia standardeja. Mietinnössä ehdotetaan myös, että yhteiskunnallisia sidosryhmiä edustavien eurooppalaisten järjestöjen asemaa tulisi vahvistaa eurooppalaisissa standardisointijärjestöissä.

– Olen tyytyväinen mietinnön linjauksiin. Tehtävää kuitenkin vielä riittää. Toivonkin, että komission tuleva direktiiviehdotus tulee olemaan edistyksellinen tässä suhteessa, Repo linjaa.

Komissio on valmistelemassa uutta direktiiviehdotusta eurooppalaisesta standardisoinnista. Ehdotuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2011 alkupuolella. Euroopan parlamentin mietinnön tarkoituksena on antaa oma panoksensa käynnissä olevalle valmistelutyölle.