Repo: Sisämarkkinoita kehitettävä ihmisten ehdoilla

Ajankohtaista 12:32

Euroopan parlamentti äänesti 6. huhtikuuta täysistunnossaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (ns. Single Market Act). Paketti pohjautuu komission viime lokakuussa antamaan tiedonantoon, jossa ehdotetaan 50 toimenpidettä, joiden avulla EU:n sisämarkkinoita voidaan kehittää.

– Sisämarkkinat ovat Euroopan yhtenäisyyden kulmakivi. Sisämarkkinoita ei kuitenkaan tule kehittää pelkästään markkinoiden vaan ennen kaikkea tavallisten ihmisten ehdoilla. Sisämarkkinoilla tulee olla vahva sosiaalinen ulottuvuus. Emme saa unohtaa työntekijöiden oikeuksia, korkeaa kuluttajansuojaa emmekä korkeatasoisia yhteiskunnallisia palveluita, toteaa Mitro Repo.

Parlamentin S&D-ryhmä ajoi voimakkaasti sosiaalilausekkeen sekä yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden sisällyttämistä mietintöön. Alun perin muut poliittiset ryhmät olivat näitä vastaan, mutta pitkällisten neuvotteluiden ja kädenväännön jälkeen yhteinen sopu löytyi.

– Kansalaisten sosiaalisia perusoikeuksia, kuten lakko-oikeutta ja työntekijöiden oikeuksia, on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Näitä ei saa kyseenalaistaa taloudellisten vapauksien nimissä, vaatii euroedustaja Repo.

Repo vaatii myös parlamentin huomioimista sisämarkkinoita uudistettaessa.

– Kansalaisia on kuunneltava tarkalla korvalla sisämarkkinoita uudistettaessa. Koska parlamentin legitimiteetti perustuu suorassa kansanvaalissa saatuun 500 miljoonan eurooppalaisen valtuutukseen, parlamentin tehtävänä on välittää heidän huolenaiheensa ja toiveensa EU:n päätöksentekoprosessissa. Tämän takia on varmistettava, että parlamentti on tasavertaisesti mukana sisämarkkinalainsäädännöstä päätettäessä.

– Sisämarkkinoiden uudelleen käynnistäminen vaatii kaikkien EU-instituutioiden osallistumista ja tiivistä yhteistyötä. Vain yhdessä toimimalla voimme saavuttaa sisämarkkinoille alun perin asetetut tavoitteet – kilpailukyvyn, sosiaalisen markkinatalouden ja kestävän kehityksen edistämisen.