Repo: Huomioiko EU:n rautatieuudistus Suomen erityisolosuhteet?

Ajankohtaista 07:47

Mitro Repo pyytää komissiota selvittämään, miten se on huomioinut pohjoisten alueiden perifeeriset olosuhteet EU:n neljännessä rautatiepaketissa.

Mitro Repo esitti 6.5.2013 Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyytää selvittämään, millä tavoin komissio aikoo ottaa Suomen erityisolosuhteet huomioon suunnitellessaan EU:n uutta rautatieuudistusta. Suomen maantieteelliset olot rautatieliikenteelle ovat ainutlaatuiset, aina pääosin yksiraiteisesta liikenteestä vaikeisiin talviolosuhteisiin.

Revon mukaan tänä keväänä julkaistu neljännen rautatiepaketin komission ehdotus keskittyy vahvasti kilpailun avaamiseen Keski- ja Länsi-Euroopan tiheiden rataverkkojen näkökulmasta.

– Esimerkiksi Saksan rautatiejätti  Deutsche Bahn todennäköisesti tulisi hyötymään uudistuksesta vallatessaan markkinoita Saksaa ympäröivistä pienistä maista, Repo korostaa. Repo huomauttaa myös kilpailun avaamisen Suomessa olevan tarpeetonta, koska investoinnit uuteen rataverkkoon olisivat mittavia hyötyihin nähden. Lisäksi Suomessa syrjäseutujen liikenne on mahdollistettu VR:n tulouttaessa kannattavien reittien tulovirtaa harvaan asuttuun rataliikenteeseen. Useiden toimijoiden tullessa markkinoille, rataliikenne näillä kannattamattomilla alueilla olisi vaarassa, Repo painottaa.

Mitro Repo peräänkuuluttaa komissiolta selkokielistä vastausta siihen, ettei  EU:n rautatieuudistuksesta aiheutuisi Suomen kaltaisille perifeerisille alueille huomattavia negatiivisia vaikutuksia.

– Suomesta ei pääse raiteita pitkin toiseen EU-maahan eikä kilpailun avaaminen siten tuo Keski-Euroopan tavoin rajat ylittäviä uusia toimijoita. Venäjän-liikenteen sujuvuus on Suomelle taloudellisesti tärkeää ja komission tulisikin selvittää kolmansista maista tulevaa mahdollista epätervettä kilpailua. Komission on syytä antaa tyydyttävä vastaus siihen, miten se aikoo ottaa huomioon EU:n ulkopuolisiin suuntautuvan liikenteen, Repo toteaa.