Räsänen: Yhteiskuntasopimuksella nuorille parempaa työelämää

Ajankohtaista 11:02

Kansanedustaja Joona Räsänen esittää yhteiskuntasopimuksen työlistalle nuorten työmarkkina-asemaa parantavia uudistuksia.

– Yhteiskuntasopimus on tähän asti näyttäytynyt yksipuolisesti työnantajia hyödyttävänä ja työntekijöitä kurittavana kokonaisuutena. Jotta voitaisiin puhua aidosti yhteiskuntasopimuksesta, täytyy paketista tehdä tasapainoisempi. Siksi keskusteluun tulee ottaa myös työelämää parantavia elementtejä. Aloitetaan vaikka alipalkkauksen kriminalisoinnista, nollatyösopimuksista luopumisesta ja nuorisotakuun kunnianhimoisesta eteenpäinviemisestä. Nämä kaikki ovat etenkin nuorille työntekijöille tärkeitä asioita, Joona Räsänen painottaa.

Nuorten työntekijöiden kannalta olisi tärkeää luoda toiveikasta tulevaisuudenkuvaa hankalasta talous- ja työtilanteesta huolimatta. Yhteiskuntasopimus olisi hyvä mahdollisuus luoda yhteistä visiota paremmasta työelämästä tulevaisuudessa.

– Nollatyösopimukset ja alipalkkaus ovat epäreiluja tapoja sortaa työntekijöitä. Ne asettavat yksittäisen ihmisen täysin kestämättömään asemaan. Nollatyösopimukset eivät kuulu nykyaikaiseen suomalaiseen työelämään. Myös työntekijöiden alipalkkaus on laitettava kuriin sanktioilla, Räsänen edellyttää. 

Edellisen hallituksen kärkihankkeisiin kuulunut nuorisotakuu vaatii kunnianhimoista toteuttamista ja resursseja.

– Viime vaalikaudella keskusta ja perussuomalaiset keskittyivät nuorisotakuun kritisoimiseen oppositiosta. Nyt pallo on heillä. Meillä on hyvä yhteisymmärrys nuorisotakuun tavoitteista. On kuitenkin hämärän peitossa miten hallitus lähtee näitä tavoitteita toteuttamaan. Toimenpiteet ovat toistaiseksi loistaneet poissaolollaan. Erityisen huolestuttavaa on, että hallitus ei lisäbudjetillaan ollut valmis lisäämään työllisyysmäärärahoja huutavasta pulasta huolimatta, Räsänen toteaa.