Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Räsänen: Todellisiin uudistuksiin

Ajankohtaista 16:02

Pääministeri Juha Sipilän hallitus ajoi joulukuussa 2017 voimaan työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin. Aktiivimalli sai osakseen laajaa kritiikkiä paitsi kansalaisilta myös asiantuntijoilta. Pian mallin käyttöönoton jälkeen laadittu kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta keräsikin nopeasti vaaditut 50 000 nimeä, mikä johti kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei mietinnössään yhtynyt kansalaisaloitteen vaatimukseen aktiivimallin kumoamisesta. Oppositiopuolueiden vastalauseista huolimatta aktiivimalli jäänee, ainakin toistaiseksi, hallituspuolueiden edustajien tahdosta voimaan. Tämä on sääli, sillä viimeisin tutkittu tieto mallin vaikutuksista puhuu vahvasti aktiivimallin kumoamisen puolesta.

Kuluneen vuoden aikana on käynyt selväksi, että aktiivimalli on tosiasiallisesti vain etuisuusleikkuri, jonka muut vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen ovat jääneet vähäisiksi. Leikattua työttömyysetuutta sai ensimmäisellä aktiivimallin tarkastelujaksolla huhti-kesäkuussa 2018 noin 150 000 henkilöä. Leikkuri on osunut erityisesti iäkkäiden työttömien etuuksiin.

Aktiivimalli on epäoikeudenmukainen erityisesti kolmesta näkökulmasta. Malli on alueellisesti epätasa-arvoinen, se ei huomioi ihmisen toimintakykyä ja lisää työttömien toimeentulovaikeuksia entisestään. Kaiken lisäksi malli lisää byrokratiaa, eikä paranna työttömän saamaa palvelua.

Yksi aktiivimallin keskeisistä ehdoista on velvoite osallistua työllistämistä edistäviin palveluihin. Näiden palveluiden saatavuus vaihtelee merkittävästi eri puolilla Suomea. Kaikilla alueilla työttömillä ei ole yhdenvertaista pääsyä niiden palveluiden piiriin, joihin osallistumalla työtön voisi välttää etuuksiensa leikkaamisen. On eri asia olla työtön kaupungissa, kuin maaseudulla.

Työttömissä työnhakijoissa on myös paljon sellaisia henkilöitä, joiden terveydentila on este työllistymiselle. Näitä ihmisiä ei kepillä työllistetä. Työ- ja toimintakykyä alentaviin sairauksiin ja rajoitteisiin on sen sijaan pystyttävä tarjoamaan tukea yksilöllisillä palveluilla. Näiden ihmisten yksilöllisiä tilanteita aktiivimalli ei huomioi, mikä on yksi mallin suurimmista valuvioista.

Moni heistä, joiden etuuksia aktiivimalli on leikannut, on päätynyt täydentämään toimeentuloaan hakemalla toimeentulotukea. Toimeentulotuki on aivan väärässä käytössä, jos etuuden tarpeen aiheuttaa lainsäädäntö ja aktiivimallin aiheuttama etuuden leikkaus. Tällaisessa suuntauksessa tuskin kukaan voi nähdä mitään järkeä työttömän tai valtion kassan näkökulmista.

Etuisuusleikkurien sijaan työttömät tarvitsevat palveluita, joilla aidosti tuetaan työllistymistä. Panostamalla yksilölliseen ja lähelle ihmistä tulevaan palveluun voimme nostaa yhä useamman suomalaisen pois työttömyydestä. Tähän ei aktiivimallin kaltaisella näpertelyllä pystytä.

Välttämätöntä on myös pohtia laajemmin suomalaisen sosiaaliturvan kokonaisuutta ja sitä, miten sosiaaliturva voisi paremmin kannustaa ja ohjata työttömiä työllistymään. Siksi sosiaaliturvaa on tarpeen uudistaa perusteellisesti tulevilla vaalikausilla. Aktiivimallista on siirryttävä todellisiin työllisyyttä edistäviin uudistuksiin.

Teksti on julkaistu alunperin Verkkouutisissa 20.2.2019.