Räsänen: Rauhaa kannattaa vaalia

Ajankohtaista 11:58

Joona Räsänen

Kesällä on pohdittu paljon kansanvälistä tilannetta. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ympäristömme on muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä. Kylmän sodan päättymisen jälkeen perinteisen sodankäynnin uhka on väistynyt, mutta tilalle on tullut uusia uhkia. Epävarmuus ja turvattomuus eivät ole poistuneet maailmasta.

Tänä päivänä puhutaan paljon kokonaisturvallisuuden käsitteestä. Siinä turvallisuuden piiriin määritellään koko inhimillisen elämän kokonaisala. Yksinäisyys, ympäristökriisit ja taloudellinen eriarvoisuus luetaan käsitteessä samalla tavalla turvallisuusuhiksi kuin valtion aseellinen painostus. Tämä on järkevää sekä viisasta, sillä yhä useampi uhka maailmassa kumpuaa nimenomaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puutteesta.

Rauhaa ja vakautta niin Euroopassa kuin maailmallakin on koeteltu viime aikoina paljon. Lähi-idän epävakaus, Turkin sisäinen tilanne ja Euroopan terroriteot ovat siitä ikäviä esimerkkejä. Tilanne Itämerelläkin on käynyt epävakaaksi. Samalla julkisessa keskustelussa äänenpainot ovat koventuneet. Rauhan ja vakauden puolustamisen rinnalle on noussut epävakauden ja vihan lietsonta.

Politiikan keskeisin tavoite on edistää rauhaa ja vakautta. Näin ylläpidämme parhaiten turvallisuuttamme ja voimme sen päälle rakentaa hyvinvointimme. Aikamme tarvitsee vähemmän lietsontaa ja enemmän liennytystä. Tästä hyvänä esimerkkinä on tasavallan presidentti Niinistön toiminta dialogin lisäämiseksi Itämerellä nokittelevien suurvaltojen välille.

Suomen tehtävän on oltava myös kriisien koettelemassa EU:ssa muistuttaa unionin tärkeimmästä saavutuksesta, maanosan historian pisimmästä rauhan ajasta. Tätä rauhan ja vakauden työtä unionissa ei tule unohtaa, vaikka sen rivit nyt rakoilevatkin monien kriisien seurauksena.

EU:lla olisi valtava mahdollisuus syventää yhteistyötään maanosan vakauden kannalta välttämättömässä yhteisessä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Tiedonvaihdon, rajavalvonnan ja poliisivoimien välisen yhteistyön tiivistäminen olisi järkevää. Samalla EU:n ja sen jäsenmaiden on harjoitettava sellaista politiikkaa, joka tukee yhteiskuntien sosiaalista eheyttä.

Kokonaisturvallisuuden käsitteen mukaisesti rauhaa kannattaa vaalia kaikilla rintamilla.