Rantanen: Budjetissa katse tulevaisuuteen, Suomi!

Ajankohtaista 20:22

Kansanedustaja Piritta Rantanen on tyytyväinen hallituksen esittelemään budjettiesitykseen.

– Suunta on nyt selkeästi oikea. Lisäämme hyvinvointia, turvallisuutta ja poistamme epäoikeudenmukaisuutta johdonmukaisesti, toteaa Rantanen.

Hallitus on esitellyt tänään talousarvioesityksensä vuodelle 2020. Suunta on nyt erilainen viime vuosiin verrattuna. Eteenpäin on menossa monia tavalliselle ihmiselle tärkeitä asioita. Selkeitä parannuksia arkeen.

Erityisen tyytyväinen Rantanen on panostuksista tavallisen ihmisen arjen helpottamiseen.

– Aktiivimallin leikkurin poisto, kotihoidon ja omaishoidon kehittäminen, henkilöstömitoitus tehostettuun palveluasumiseen ja pienimpien eläkkeiden korotus ovat niitä konkreettisia muutoksen tekoja, joiden puolesta ihmiset keväällä vaaleissa äänestivät.

Keski-Suomi on pitkä ja osin harvaan asuttu maakunta, joten Rantanen pitääkin tärkeänä, että budjetissa osoitetaan panostuksia harvaan asutun maaseudun kehittämiseen. Keski-Suomi on lupaava maakunta resurssiviisauden ja kiertotalouden näkökulmasta. Siksi hallituksen suunnitelmat rahoituksen lisäämisestä maatalouden biokaasuinvestointeihin ilahduttavat.

Keski-Suomi on myös koulutusmaakunta, joten täysimääräinen 60 miljoonan euron korotus korkeakoulujen perusrahoitukseen on todella hyvä asia koulutuksen kunnianpalautuksen näkökulmasta.