Rajamäki: Veropetokset julkisiksi

Ajankohtaista 12:07

SDP edellytti kansanedustaja Kari Rajamäen johdolla, että valtiovarainministeriö yhdessä oikeusministeriön kanssa selvittää hallinnollisena sanktiona määrätyn veronkorotuksen sisällyttämistä verotuksen julkisiksi tiedoiksi vastaamaan rikossanktion julkisuutta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa eri sanktiomuotojen julkisuusaste sekä edistää niiden yleisestävyyttä samalla nykyinen rangaistustaso säilyttäen.

Valtiovarainministeri Urpilainen on osaltaan ilmoittanut SDP:lle sitoutuneensa edistämään asian selvittämistä.

– Tällä hetkellä esityksen mukaan käräjille joutuneen perustunnusmerkistön täyttävän ja sakkotuomioon johtavan veropetoksen veronkorotustuomio ei olisi enää julkinen, koska se käsiteltäisiin hallinnollisessa menettelyssä, Rajamäki sanoo.

Rajamäki painottaa, että verorötöstelijöiden saamien rangaistusten tulisi olla yhtä lailla julkisia, vaikka menettely yksinkertaistuisi.

– Sillä tavalla yhteiskunnan viesti teon paheksuttavuudesta säilyisi. Kansa maksaa verokikkailun viulut hyvinvointipalvelujen  ja sosiaaliturvan vaarantumisena.

Valtiovarainvaliokunnan mielestä sääntely on rangaistusmenettelyjen selkiyttämisen kannalta välttämätöntä. Uuden sääntelyn nojalla sama asia voidaan käsitellä vain yhdessä prosessissa. Kun kokonaisarvioinnissa todetaan hallinnollinen menettely riittäväksi, asiaa ei vietäisi enää rikosprosessiin. Valiokunta edellytti, että nykyinen rangaistustaso ei uuden prosessilainsäädännön myötä lieventyisi. Valiokunta edellytti myös, että valtiovarainministeriö selvittäisi mahdollisuuden veronkorotuksen määräämiseksi rikosprosessin yhteydessä.

Rajamäki pitää tätä kirjausta tärkeänä, jotta rinnakkaisia seuraamuksia voitaisiin jatkossa määrätä samassa prosessissa.

– Niin voitaisiin varmistua, että törkeissä tekomuodoissa rangaistus voisi tarvittaessa sisältää vankeustuomion ohessa sanktioluonteisen veronkorotuksen.