Rajamäki: Valtion metsien asema turvattava

Ajankohtaista 06:12

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan ja maa-metsätalousvaliokunnan jäsen Kari Rajamäki vaatii, että suunnitelmat avata valtion talousmetsät raa’alle kilpailulle on vihellettävä poikki.

  • Hallitusohjelmassa on selkeästi vahvistettu, että Metsähallituksen rooli teollisuuden raaka-ainehuollon ja työllisyyden tasaisena turvaajana säilytetään. Näin lievennetään suhdannevaihteluiden aiheuttamia ongelmia.

Säätytalolla kesällä 2011 päätettiin: ”Valtion maiden ja vesien kokonaishallinta säilytetään metsähallituksella. Metsähallituksen luontopalvelut ja rahoitus turvataan.”

  • Nyt maa- ja metsätalousminiteriössä on viritetty metsähallituksen organisaatiouudistus, jolla metsäyhtiöille annettaisiin metsähallituksen metsät sopimuksilla rahantekovälineiksi. Se on vastoin hallitusohjelmaa.

Rajamäen mukaan puhdas business -pohjainen ajattelu merkitsisi pahimmillaan paluuta menneisyyteen ja avohakkuiden aikaan, jolloin yhtiöille annettaisiin suuria läänityksiä vapaaseen käsittelyyn. Tämä vaarantaisi valtion metsien yhteiskunnallista merkitystä ja vaikeuttaisi maankäytön ohjausta.

  • On tärkeätä, että Metsähallitus voi jatkossakin taloudellisesti ja menestyksellisesti harjoittaa monikäyttömetsätaloutta.