Rajamäki: Valtio on maksamassa Fingridin osakkeista ylihintaa

Ajankohtaista 14:30

Eduskunta keskusteli 2.3.2011 vuoden 2011 ensimmäisestä lisäbudjetista. Käsittelyn yhteydessä SDP:n ryhmä jätti lisäbudjettimietintöön vastalauseen. Vastalauseessa todetaan, että valtion ja Ilmarisen suunnitelman Fortumin ja PVO:n osakkeiden ostamiseksi on syytä epäillä sisältävän selvää ylihintaa.

Hallituksen tekemän esityksen mukaan valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ostaisivat Fortumin ja PVO:n omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet yhteensä 650 miljoonan euron kauppahintaan.

Eduskunnan valiokuntakäsittelyn yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi, että osakkeiden todellinen kauppahinta olisi markkinatilanne arvioiden noin 150–250 miljoonan euron välillä.

– Nyt on syytä siis epäillä jopa 400 miljoonan euron ylihintaa. Vaarana on, että tämä summa tulee lopulta sähkön siirtomaksujen korotuksina kuluttajien ja teollisuuden maksettavaksi, toteaa Rajamäki.

– Hallituspuolueet eivät ole toimineet tässä asiassa vastuullisesti, toteaa Rajamäki.

SDP:n esitys kuulla valiokunnassa asiantuntijoita, jotta todelliseen osakkeiden myyntihinnan arvioimiseksi saataisiin luotettava pohja, kaadettiin hallituspuolueiden edustajien toimesta viikko sitten.

– Veronmaksajien etu on, että Fingridin osakekaupan valmistelu käynnistetään uudelleen, vaati Rajamäki. Yhtiön arvonmäärityksestä ei ole alkuunkaan riittävästi luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja, Rajamäki sanoo.