Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Rajamäki: Täsmätoimia arjen kipupisteisiin

Ajankohtaista 11:25

Valtion talousarvion vuodelle 2013 käsittely eduskunnassa alkaa olla loppumetreillä. Tänään torstaina 13.12. valmistui valtiovarainvaliokunnan mietintö ja ensi viikolla alkaa palautekeskustelu budjetista täysistunnossa. Valtiovarainmietinnössä korostuu sosiaalinen turvallisuus, ennaltaehkäisy ja tasa-arvoisuus.

Lastensuojelussa painopiste ennaltaehkäisyyn (3,2M€)

Nykyisen taloudellisen kriisin sosiaalisia vaikutuksia täytyy pehmennetään, ja kiinnittää vakavampaa huomiota sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen. Lastensuojelussa ehkäisevä lastensuojelu ja sen tehostaminen on etenkin lapsen ja perheen etu.

Neuvolan, päivähoidon ja opetustoimen yhteistyössä antama ennaltaehkäisevä tuki, joka koskee koko perhettä, on aivan ensiarvoisen tärkeää. Myös moniammatillisuus, joustavuus ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuus tukevat lapsia ja heidän perheitään. Tähän tarvitaan resurssien lisäksi eri toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä. Myös tietojen siirtyminen ja henkilöstön osaaminen ovat merkittäviä tekijöitä.

Lapsen huostaanotto ja sijoitus ovat erittäin kalliita toimenpiteitä, kun taas ehkäisevän työn palvelut
ovat usein kustannuksiltaan hyvin alhaisia. Lastensuojelun suorat kustannukset ovat nousseet voimakkaasti, sillä kiireellisten huostaanottojen määrät ovat lisääntyneet.

Uuden lastensairaalan rahoitus

On erittäin tärkeä poliittinen linjaus, että eduskunta edellyttää, että Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan tarvitsema valtionrahoitusosuus otetaan huomioon seuraavassa vuosia 2014–2017 koskevassa kehyspäätöksessä.

Nykyinen Lastenklinikan sairaalarakennus on vanha ja huonokuntoinen. Ahtaat tilat rajoittavat vanhempien osallistumista lastensa hoitoon. Lastenklinikka on valtakunnallinen lastensairaala, jossa hoidetaan koko Suomen vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia lapsia. Siellä on tietoa ja taitoa hoitaa vaativampiakin lapsia

Poliisihallinto suurennuslasin alle

On tärkeätä, että tarkastellaan kriittisesti poliisihallinnon organisointia ja tehtyjen poliisin hallintorakenneuudistusten painopisteiden oikeellisuutta. Selvitysmiehen asettaminen arvioimaan erityisesti poliisihallituksen ja poliisiosaston toiminnan kehittämistä oli välttämätöntä. On otettava huomioon hallinnon suhde kentän poliisityöhön sekä paikallispoliisin että liikkuvan poliisin näkökulmasta. Huolestuttavaa on, että sisäministeriön koulutus- ja linjaratkaisut merkitsevät käytännössä poliisimiesten määrän vähentymistä, mikä ei vastaa hallitusohjelman linjausta.

infra turvattava

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että mahdolliset infrahankemuutokset eivät saa heikentää elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä, eikä uudelleenarviointi saa myöskään viivästyttää hankkeiden käynnistymistä.

Suomen talouden vauhdittamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että Suomen tie – ja rataverkko pidetään toimivana ja kunnossa. Tässä tilanteessa on Liikennepoliittiseen selontekoon sisältyvä liikenneverkon kehittämisohjelma 2012—2015 toimeenpantava suunnitelmien mukaisesti. Infran rahoituksen riittävyys on taattava. Tulevan kehyspäätöksen yhteydessä on tehtävä arvio rahoituksen riittävyydestä. Kehyspäätökseen on sisällyttävä riittävät määrärahat hankkeiden toteuttamiseen.

Taloudellisen kehityksen vauhdittamiseksi on mietittävä kehykseen sisältyvän jakamattoman varauksen käyttämistä liikenneinvestointeihin ja liikenneverkon parantamiseen.