Rajamäki, Taimela ja Tuppurainen: Itämeren lohikiintiöitä alennettava!

Ajankohtaista 17:46

SDP:n maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Kari Rajamäki, Katja Taimela ja Tytti Tuppurainen tyrmäävät maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen ehdotuksen Itämeren lohikiintiöiksi. Ministeri Koskinen aikoo ehdottaa hallituksen EU-ministerivaliokunnan kokouksessa, että Suomi kannattaisi EU Komission esittämää 108 000 lohen pyyntikiintiötä vuodelle 2013.

”Esitetty kiintiö on Itämeren lohikantojen pitkäaikaisen kehityksen kannalta liian suuri.”, kansanedustajat toteavat. ”Se estäisi Tornionjoen lohikannan toipumisen tavoitetasolle vuonna 2018 ja uhkaisi Simojoen lohikannan hidasta elpymistä.”

Komission esitys kaksinkertaistaisi tieteelliseen arvioon perustuvan pyyntikiintiön Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu esitys Suomen kannaksi sivuttaa täysin kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellisen arvion ja komission tieteellis-, teknis-, taloudellisen kalastuskomitean (STECF) kannan.

SDP on johdonmukaisesti halunnut rajoittaa merikalastusta, erityisesti lohien osalta. ”SDP haluaa turvata myös vapaa-ajankalastajien mahdollisuudet lohenpyyntiin koko Suomen rannikolla ja Pohjois-Suomen joissa.”, kansanedustajat tähdentävät.

”Uskomme, että kalakantojen pitkäjänteinen turvaaminen on myös ammattikalastajien elinkeinonharjoittamisen kannalta eduksi.”, Kari Rajamäki, Katja Taimela ja Tytti Tuppurainen lisäävät.