Rajamäki: Suomen kannettava vastuunsa Itämeren lohen kutuvaltiona

Ajankohtaista 05:21

Kansanedustaja Kari Rajamäki (sd.) arvostelee maa- ja metsätalousministeriötä, jonka valmistelussa ei näy eduskunnan jo viime vuonna tekemä päätös tieteellisesti perustellun neuvonannon noudattamisesta kiintiössä. Ministeri Koskisen ja ministeriön menettelytapa pelata hallituksen esitys takarajalle perjantaiaamuun, ei ole hyväksyttävää. Sdp:n maa- ja metsätalousvaliokunnan ryhmä tuomitsi viime viikolla esityksen kiintiön Itämeren lohikantojen pitkäaikaisen kehityksen kannalta kohtuuttoman suureksi.

Rajamäki vaatii, että Suomi kantaa vastuunsa Itämeren lohen kutuvaltiona, kun lähipäivinä päätetään Suomen kannasta Itämeren lohenkalastuksen enimmäiskiintiöihin. Käytännössä se tarkoittaa kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ohjeen seuraamista ja Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden enimmäiskiintiön asettamista 78 000 loheksi.

Vain sillä tavoin luodaan edellytyksiä Tornionjoen lohikannan vahvistumiselle sekä kestävälle ja kukoistavalle kalastusmatkailulle jokilaaksossa. Tieteellisen neuvonannon seuraaminen antaa vauhtia myös Simojoen lohikannan elpymiselle. YK:n merioikeussopimuksen (66. artikla) mukaan Itämeren lohen tapaisten vaelluskalakantojen kutuvaltioilla on ensisijainen valta ja vastuu sekä niiden suojelusta että kestävästä käytöstä. Komission esitys pääaltaan ja Pohjanlahden kiintiöksi oli 108 000 lohta ja maa- ja metsätalousministeriön esitys 103 000 lohta.

Rajamäki edellyttää, että hallitus jatkaa sitoutuneesti Sdp:n johdonmukaisesti tukemalla tavalla pääministeri Paavo Lipposen hallituksen aloittamaa työtä luonnonlohen puolesta.

Merikalastuspäivien rajoittamisella SDP on myöhemminkin hallituksessa luonut perustan Itämeren lohikantojen myönteiselle kehitykselle.