Rajamäki: Sotilaat kotiin ja kaduille?

Ajankohtaista 10:03

SDP:n kansanedustaja Kari Rajamäki pitää ministeri Holmlundin näkemystä siitä, että armeija voi hoitaa poliisin tehtävät harva-asutusalueella järkyttävänä ja edesvastuuttomana.

– Sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen ja demokraattisen oikeusvaltion mukaista on, että kansalaisten vapauksiin puuttumiseen oikeutetut viranomaiset toimivat tarkkaan laissa säädetyin valtuuksin, sisäasiainministerinä vuosina 2003-2007 toiminut Rajamäki toteaa.

Hänen mielestään ministeri Holmlundin kanta kuvaa tämän asennetta kansalaisten tasavertaiseen oikeuteen saada poliisipalveluja.
– Valitettavasti se kuvaa myös hänen arvostustaan sisäisen turvallisuuden etulinjassa työtään tekeviä poliiseja kohtaan, Rajamäki lisää.

Hallituksen alussa tehty päätös jakaa sisäministeriö maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden sekä sisäministerin kesken ja sisäministerin jättäminen pois ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ministerivaliokunnasta olivat Rajamäen mukaan jo viestejä puolustusministeriön vahvistuneesta roolista suhteessa sisäministeriöön.

Hän epäilee, että ministeri Holmlundin esitysten taustalta löytynee myös poliisihenkilöstöön kohdistuvat tuottavuusleikkaukset sekä muun muassa maahanmuutto- ja turvapaikkamenojen kasvusta johtuvat sisäministeriön sisäiset määrärahojen uudelleen kohdentamis- eli leikkaustarpeet.
– Poliisin voimavarat on turvattava sisäisen turvallisuuden edellyttämällä tavalla. Sotilaat eivät kuulu suomalaiseen kotiin eivätkä kaduille.