Rajamäki: Hallitus ajelehtii kansallisesti vakavassa metsäteollisuuden kriisissä

Ajankohtaista 15:07

SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Kari Rajamäki näkee hallituksen passiivisen metsäpolitiikan kärjistäneen edelleen metsäteollisuuden tilannetta.

– Metsäteollisuudessa maa järisee, mutta hallituksella ei näytä olevan minkäänlaisia eväitä tilanteen parantamiseksi. Isännän ääntä ei haluta valtion omistamissa yhtiöissä käyttää, vaan suomalaisen teollisuuden kivijalan annetaan ajelehtia vaikeudesta toiseen.

Rajamäki kritisoi hallituksen tapaa hoitaa passiivisesti puutulliasiaa Venäjän kanssa ja sen jättämistä käytännössä EU:n ja Venäjän välillä selvitettäväksi. Suomi on omalla toiminnallaan heikentänyt alan tulevaisuutta.

– Erityisesti tämä on näkynyt koivukuidun saatavuuteen ja hintaan liittyvänä epävarmuutena. Kyse on asian hoitamisessa suoranaisesta ammattitaidottomuudesta.

Ongelmat metsäteollisuudessa eivät rajoitu omistajapolitiikkaan tai heikosti sujuneisiin puutullineuvotteluihin. Rajamäki pitää käsittämättömän sitä, miten maa- ja metsätalousministeri Anttila on valinnut kiinnostuksen kohteensa.

– Ministeriltä ei ole löytynyt tahtoa eikä voimavaroja puun saatavuutta parantaviin toimiin, kuten metsälainsäädännön uudistamiseen tai ensiharvennuksia koskevien puutteiden hoitamiseen. Sen sijaan on kyllä panostettu vahvat voimavarat esimerkiksi täysin toimivien kalastuslakien uudistamiseen.

Rajamäki muistuttaa myös, että kärjistyneen tilanteen taustalla on Ahon hallituksen päätös siirtyä pinta-alan verotuksesta myyntivoittoverotukseen. Paluu pinta-alaverotukseen auttaisi paremmin tukemaan tasaista puuhuoltoa ja metsänhoidollista näkökulmaa.

Rajamäen mukaan metsäteollisuuden toiminnan turvaaminen on kansallisesti yhteinen asia ja siksi hän pitää välttämättömänä SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen esittämän metsäteollisuuden pelastusohjelman pikaista käynnistämistä.

– Tarvitsemme uudistuksia metsäverotukseen, puuhuoltoon, energiaverotukseen ja metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamista. Poliittisen johdon on tuettava kansallisen ja aluekehityksen kannalta keskeisen teollisuutemme selviytymistä.

– Outoa on, että Suomen hallitus ei ole edes reagoinut siihen, että Portugalissa on vastoin EU:n kilpailuperiaatteita käynnistetty valtion vahvalla tuella hienopaperitehtaan rakentaminen samaan aikaan, kun vastaavat omat tehtaamme ovat uhattuna.