Raide-Jokerin rahoitus sidottava kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen

Ajankohtaista 10:52

Riitta Myller

Valtion asuntorahaston käyttäminen liikennerahoitukseen on hyväksyttävää vain kun sillä tuetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista, sanoo kansanedustaja Riitta Myller.

– Haluan muistuttaa, että asuntorahaston varoja on ensisijaisesti käytettävä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen. Pelkkä infran rahoitus ei riitä, vaan tarvitaan kokonaisuus, jossa aidosti saamme lisää asuntotuotantoa hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Nimenomaan sellaista tuotantoa, johon tavallisella pieni- ja keskituloisella ihmisellä on varaa eli kohtuuhintaisia asuntoja, Myller painottaa.

– SDP on huolissaan hallituksen halusta tarjota kovan rahan asuntorakentajille anteliaita rahoitusvälineitä, joiden avulla ei valitettavasti synny asuntoja pienituloisille. Nyt tarvitaan panostuksia myös sosiaaliseen asuntotuotantoon.

– Hallituksen suunnitelmat luoda nk. kymmenen vuoden välimalli asuntotuotannon rahoitukseen on suoraa tulonsiirtoa kovan rahan asuntojen rakennuttajille. Se ei tuota pysyviä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja markkinoille. Hallituksen on annettava selvitys eduskunnalle, miten se aikoo kasvattaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa koko ajan lisääntyvän kysynnän tyydyttämiseksi, Myller vaatii.

– SDP esitti vaihtoehtobudjetissaan, että käynnistetään asunto- ja liikennepolitiikan toimenpideohjelma, jossa asuntotuotanto ja liikennehankkeet sidotaan tiiviimmin yhteen. Keskeisenä työkaluna on kuntien tonttipolitiikan tehostaminen.

– Alkuvuoden tutkimustietojen kaupunkiseutujen asuntotarpeesta tulisi viimeistään nyt herättää hallitus ja vastuuministerit toimimaan.

– Aika on otollinen isojen hankkeiden käynnistämiseen sillä niillä on aina positiivisia työllisyysvaikutuksia, Myller muistuttaa.

Keskustalainen maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen kertoi eilen, että valtion rahoittaa Raide-Jokeria 83 miljoonalla ja rahoitus otetaan Valtion asuntorahaston sisältä.