Rädda Finland!

Ajankohtaista 13:29

Finlands svenska socialdemokrater FSD anser att Finland måste räddas från girighet och otrygghet. Ökande klyftor är inte lösningen på Finlands problem.
 
Otryggheten, stressen och mobbningen på många arbetsplatser ökar oroväckande. Inhyrd arbetskraft och människor på den gråa arbetsmarknaden utnyttjas med sämre löne- och arbetsvillkor. De senaste dagarnas utmarscher och strejker är tydliga signaler på att otryggheten ökar.
 
Finlands svenska socialdemokrater fäster uppmärksamhet vid hurdana arbetsplatser vi har. Tiotusentals unga vuxna bränner årligen ut sig och lämnar arbetslivet. Därför vill SDP ha en arbetslivsreform, som utgår från människornas behov. Vi vill göra arbetslivet tryggare för snuttarbetare och ge facket rätt att väcka åtal. Det måste också bli lättare att gå över från deltidsanställning till heltidsarbete.
 
Det är oacceptabelt att omkring 30 000 unga ännu är utan arbete och att långtidsarbetslösheten ökar. Det blir ödesdigert om unga arbetslösa halkar ut från arbetsmarknaden helt och hållet. Därför ska alla unga erbjudas en arbets-, praktik- eller studieplats.
 
 
Stöd de äldres vardag!
 
FSD-kongressen i Vasa är bestört över den utveckling åldringsvården fått i vårt land. Enligt den statliga övervakningsmyndighetens rapport finns det stora missförhållanden i vår åldringsvård. Många åldringar är både fattiga och ensamma. Äldre personer behöver stöd i vardagen samt sociala nätverk.
 
Finland använder mindre pengar på vården än många andra länder. Vi ligger långt efter de övriga nordiska länderna i personalresurser på våra institutioner och i hemmen. FSD framhåller också att en åldrande människa bör ges vård på sitt modersmål.
 
FSD stöder kravet på en åldringsvårdslag och hoppas att den kan stiftas under nästa valperiod. Den löser inte problemen i åldringsvården, men kunde tvinga staten att reservera mera pengar och erbjuda jämlika möjligheter att få vård.
 
 
Mera språkbad!
 
FSD gläder sig över SDP:s konsekventa och långsiktiga arbete för tvåspråkigheten. På så sätt bygger partiet en bro till socialdemokratin i övriga Norden.
 
Svenskundervisningen i finska skolor bör utvecklas inte avvecklas. Språkbadsverksamheten är ett sätt att lotsa in barnen i tvåspråkigt tänkande. Den borde utvidgas till flera orter och skolor.