Puolustusvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat Kari, Paatero ja Mäkinen puoltavat Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista

Ajankohtaista 12:44

Eduskunta käy tiistaina lähetekeskustelun hallituksen esityksestä koskien Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista. Esityksessä ehdotetaan, että Jehovan todistajien asevelvollisuutta koskeva vapautuslaki kumotaan. Eduskunnan puolustusvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat pitävät esitystä tarpeellisena, jotta kaikkia vakaumuksia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

‒ Puolustusvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat puoltavat Jehovan todistajia asevelvollisuutta koskevan vapautuslain kumoamista. Eri uskonnollisia ja muita vakaumuksia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös asevelvollisuuslainsäädännön osalta. Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintö on antanut hallitukselle vahvan selkänojan vapautuslain kumoamiseksi, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari toteaa.

Puolustusvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat muistuttavat, että perustuslaissa maanpuolustusvelvollisuus perustuu Suomen kansalaisuuteen. Ehdotetussa säädösmuutoksessa asevelvollisuuden perusta selkiytyisi, kun jatkossa sekin nojaisi kansalaisuuteen eikä siihen, mihin uskontokuntaan yksilö kuuluu.

‒ Nykyinen järjestelmämme, jossa asevelvollisuuden voi suorittaa myös aseettomana tai siviilipalveluksena, on erittäin toimiva. Aseellisen palveluksen lisäksi asevelvollisella on siis olemassa muitakin vaihtoehtoja valittavanaan. Kuten työryhmän mietintö toteaa, siviilipalveluksen suorittamisesta ei koidu Jehovan todistajiin kuuluvalle negatiivisia seuraamuksia esimerkiksi uskontokuntaan kuulumiseen tai sen luottamustoimissa toimimiseen nähden, kansanedustaja Sirpa Paatero jatkaa.

‒ Pidämme tärkeänä, että keskustelua aihepiiristä jatketaan. Yleinen asevelvollisuus on välttämätön sotilaallisen maanpuolustuksen ja kansallisen suvereniteettimme turvaamiseksi. Itsenäinen, koko maan kattava puolustus ei olisi mahdollista ilman yleistä asevelvollisuutta ja laajaa, toimintakykyistä reserviä. Näiden realiteettien valossa on myös asevelvollisuutta kehitettävä, kansanedustaja Riitta Mäkinen kertoo.