Puolustusvaliokunnan demarit: Puolustusvoimien henkilökuntaa ei pidä pakottaa kansainvälisen avunannon tehtäviin takautuvasti

Ajankohtaista 12:12

Järvimaisema - jäinen järvi puut ja saaret

SDP:n puolustusvaliokunnan kansanedustajat Mika Kari, Sirpa Paatero ja Satu Taavitsainen esittävät muutosta kansainvälistä avunantoa koskevaan lakiesitykseen.

– Pidämme esitystä tärkeänä, mutta emme hyväksy hallituksen linjausta siitä, että Puolustusvoimien henkilökunta voidaan takautuvasti pakottaa osallistumaan kansainvälisiin, hengenvaarallisiin tehtäviin Suomen rajojen ulkopuolella, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari korostaa.

SDP tukee neljännen lakisääteisen tehtävän, kansainvälisen avunannon, lisäämistä Puolustusvoimille, jotta Lissabonin sopimuksen velvoitteisiin voidaan vastata asianmukaisesti.

– Kyseessä on merkittävä, pitkään valmisteltu lakipaketti, johon valitettavasti jäi yksityiskohta, jota demarit eivät voi hyväksyä. Vaihtoehtoinen linjamme sai tuen valiokunnan kaikilta oppositiojäseniltä. Siinä uusi velvollisuus koskisi vain niitä henkilöitä, jotka astuvat puolustusvoimien palvelukseen lain voimaantulon jälkeen, Kari toteaa.

Sirpa Paateron mukaan erityisesti nykyhenkilöstön osalta toimiva ratkaisu olisi, että osallistuminen perustuisi sopimusmenettelyyn eli linja olisi vastaava kuin kriisinhallintaoperaatioissa.

– Meidän linjamme on yhtenevä perustuslakivaliokunnan kanssa. Perustuslakivaliokunnan kanta on, että sotilaallisen voimankäytön tehtäviin olisi suotavaa perustua suostumukseen siltä osin kuin on kyse sellaisista henkilöistä, jotka ovat aloittaneet palvelussuhteissaan ennen nyt ehdotettavan sääntelyn voimaantuloa, Sirpa Paatero muistuttaa.

Satu Taavitsaisen mukaan on kestämätöntä, että valtio työnantajana muuttaa palvelussuhteen ehtoja yksipuolisesti ja ilman neuvotteluja näin olennaisilta osin, täysin työlainsäädännön perusperiaatteiden vastaisesti.

– On mahdotonta kannattaa hallituksen esitystä siitä, että henkilöstö voidaan takautuvasti velvoittaa osallistumaan kansainvälisen avunannon tehtäviin. On todella valitettavaa, että työnantaja ei halunnut edes neuvotella tästä keskeisestä seikasta, kun taas henkilöstö oli valmis etsimään yhdessä tuumin ratkaisua.