Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron puhe SDP:n puoluevaltuustossa

Ajankohtaista 13:01

Sirpa Paatero

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät toverit ja ystävät,

Nuorisobarometrin mukaan politiikka kiinnostaa nuoria aiempaa enemmän, mikä on hyvä uutinen. Luottamus alkaa näkyä myös sosiaalidemokraattien tulevaisuustyöhön nuoremmissa ikäryhmissä. Eri tutkimukset antavat ristiriitaista aineistoa siitä keitä nuoret haluavat äänestää. Mutta tärkeintä on, että nuorilla on vahvat arvot ja halu vaikuttaa ja heitä kiinnostavat monet ajankohtaiset asiat kuten koulutus, ilmastonmuutos, perhepolitiikka ja kuluttamisen eettisyys. On jännittävää nähdä miten nuoret lähtevät uurnille. Puoluetta on soimattu nuorten puutteesta, mutta listoilla on paljon aiempaa enemmän alle 25-vuotiaita ja jopa alle 20-vuotiaita. Tuetaan heitä kaikin voimin.

Olemme tehneet hyvää työtä valmistautumisessa eduskuntavaaleihin ja palaute on ollut hyvä sekä ehdokkailta, mukaan kutsutulta kansalaisyhteiskunnalta että jopa kilpailijoilta, joilla ei tällaista valmistelua ole. Valitettavasti jotkut yksityiskohdat on käännetty ja väännetty uusiin kulmiin ja kierroksiin niin osan muiden puolueiden kuin iltapäivälehtien toimesta ja nostettu suhteettomaan keskusteluun ja osin väärin tulkinnoin. Tämä on harmillista, mutta tahalliset väärinymmärrykset näyttävät kuuluvan nykyiseen poliittiseen kulttuuriin.

Huoli politiikan ja poliittisen järjestelmän arvostuksesta tulisi olla kaikilla. Sen vuoksi on paikallaan nostaa esille politiikan tekemisen tapa. Tähän ei myöskään tuonut hyvää lisää hallituksen ero viikkoa ennen eduskunnan työn loppua. Toivottavasti tulevaisuudessa hallituksessa vastuussa olevat kantavat vastuunsa loppuun asti eivätkä lähde oman puolueen edun nimissä vaalityöhön heittämällä yhteisesti sovitut asiat romukoppaan. Suomi tarvitsee hallituksen eikä toimitusministeriöitä. Suomen poliittista vaikutusvaltaa ei pidä vaarantaa myöskään kansainvälisissä yhteyksissä.

Brexitin yhteydessä on Isossa-Britannissa syystä peräänkuulutettu ”adult in the room” eli aikuista huoneeseen. Sama koskee myös kotimaamme politiikkaa. Kun jopa valtioneuvoston jäsenet kutsuvat toisten puolueiden politiikkaa housujen kasteluksi ei ole ihme jos kyselyihin vastaajat kyseenalaistavat poliittisen järjestelmän toimintaa ja kaipaavat yhteistyötä ja valtionais- tai miesmäisyyttä. Me sosialidemokraatit olemme pyrkineet olemaan tälläkin kaudella aikuinen niin valtuustojen ja eduskunnan suuressa salissa. Me teidämme, että mustan ja valkoisen, ääripäiden ja kärjistysten sijaan, todellisuus on usein siinä välissä.

Siitä ei aina irtoa helppoja lisäpisteitä, mutta työpaikallakaan hommat eivät hoidu jos paikalla on vain harrastuksiaan prioirisoiva pomo, omaan projektiin liiaksi rakastunut asiantuntija, joka lyö hanskat tiskiin kun ei huvita, joka aiheen ammattiloukkaantuja tai lähinnä tykytoiminnasta kiinnostunut kahvipöydän höpöttäjä. Jonkun täytyy tehdä ne työt, istua kokoukset ja hoitaa asiat.

Olkaamme siis jatkossakin aikuisia niin töissä kuin vaalikentillä: kuunnellaan muita ja pyritään ratkaisuihin. Ei sanota sellaista jonka itse kokisi epäoikeudenmukaiseksi tai vääristelyksi, sillä päivät tulevat peräkkäin ja yhteistyötä pitää voida tehdä myös huomenna ja vaalien jälkeen. Ja aikuisuus ei ole muuten mikään ikäkysymys, sen olemme nähneet ilmastosta huolestuneiden koululaisten toiminnasta. Kyse on kyvystä ottaa vastuuta ja kantaa sitä. Asettaa yhteinen etu oman edelle.

Demokratian vahvistamista voi tehdä lähellä ja käytännössä. Ainakin työryhmätyöskentelyssä yli 400 vapaaehtoisen voimin on osallistumista ja toisten mielipiteiden arvostusta ja yhteensovittamista saatu tehdä ja hyvin tuloksin. Voimme olla myös ylpeitä siitä, että valmistelua ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Suuret kiitokset kaikille mukana oleville!

Hyvät ystävät,

Viime vuoden lopulla julkaistu Tilastokeskuksen päivitetty väestöennuste sai aikaan tarpeellista yhteiskunnallista keskustelua. Syntyvyyden laskun arvioidaan jatkuvan merkittävänä. Se haastaa monia yhteiskunnan rakenteita. Pakottaa pohtimaan yhteiskunnallisia arvoja. Etsimään poliittisia ratkaisuja, joilla turvaamme hyvinvoinnin.

Vähemmälle huomiolle jäi – vaalien läheisyydestä huolimatta –  väestöennusteen pohjalta kymmeneen suurimpaan kaupunkiin keskittyvä alueellinen väestöennuste. Sen mukaan väestö keskittyy jatkossa vielä entistä selkeämmin pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen ja Turun seuduille.

SDP ei valitse, minkä kaupungin, alueen tai kunnan kasvuun uskomme. Me lähdemme siitä, että kasvu kuuluu kaikille.

Kaikkialla missä kasvun edellytyksistä on pidetty huolta – yrittäjämieltä, palkansaajien sitkeyttä ja yhteistä uskoa tulevaisuuteen löytyy – voidaan myös menestyä. Jopa globaalisti. Tästä löytyy esimerkkejä ympäri maata Ylä-Savoa myöten.

Seuraavan hallituksen on laadittava kolme tärkeää ohjelmaa, jotka takaavat että Suomella on kasvun edellytykset kunnossa. Kolme ohjelmaa, jotka turvaavat suomalaisilla edellytykset hyvinvointiin. Riippumatta siitä, missä päin maata he asuvat.

Hyvät ystävät,

Tarvitsemme kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkipolitiikkaa – muistaako joku vielä, että sellaistakin voi harjoittaa? Monelta se on saattanut jo unohtua kokoomuksen alistuttua tällä vaalikaudella keskustan apukuskiksi. Nyt on aika suunnanmuutokselle.

Kaupunkipolitiikan toteuttamiseksi on laadittava kaupunkistrategia. Strategiassa tulee huomioida erilaisten kaupunkien tarpeet.

Pääkaupunkiseudun muodostama metropolialue kilpailee muiden eurooppalaisten metropolien kanssa niin osaavasta työvoimasta, yrityksistä kuin kulttuurisesta vetovoimasta ja sen mukanaan tuomista matkailijoista.

Suomella on yksi ainoa metropoli. Sitä on kehitettävä kunnianhimoisesti. Menestyvä metropolialue tuo kestävää kasvua ja hyvinvointia koko maahan.

Punaisena lankana tässä on tunnustaa, että se vaatii tarvittaessa myös pääkaupunkiseutua tukevien erityisratkaisujen mahdollistamisen.

Metropolialueen rinnalla kasvu nojaa elinvoimaisiin kasvukeskuksiin. Niiden menestys luo hyvinvointia ratkaisevalla tavalla myös ympäröiville työssäkäyntialueille ja harvemmin asutuille alueille.

Alueellista kasvua voidaan vahvistaa esimerkiksi useamman kunnan yhteisellä kaavoituksella. Työssäkäyntialueille on rakennettava toimivat liikenneratkaisut ja ihmisten tarpeiden mukaan joustavat palvelut.

Jokaisessa maakunnassa tulee olla elinvoimainen korkeakoulu ja siten myös pääsy korkeakoulutuksen pariin. Niiden ympärille on mahdollista luoda alueellista kasvua jäntevälle politiikalla joka tukee elinkeinoja ja innovaatioita.

Suomen seutukaupungeista on noussut lukuisia kansainvälisesti menestyneitä yrityksiä. Niiden toimintaedellytykset on turvattava ja luotava mahdollisuuksia myös uusille menestystarinoille.

Yksittäisiin oppilaitoksiin, julkisiin liikenneyhteyksiin, infrahankkeisiin tai muilla yritystoiminnan edellytyksiin liittyvillä päätöksillä, voi olla ratkaisevaa merkitystä koko seutukaupungin tulevaisuudelle.

Hallituspuolueilta tämä unohtui. Siitä minullakin on kokemusta, kun olen Kaakkois-Suomesta ja seurannut läheltä Savonlinnan tilannetta.

Me SDP:ssä emme unohda.

Hyvät Toverit,

Kaupunkistrategian rinnalle tarvitsemme ohjelman vastaamaan harvaan asuttujen alueiden tarpeisiin. Maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden väestön on ennustettu SYKEn ennusteissa laskevan rajusti myös seuraavat parikymmentä vuotta.

Väestön vähenemisen taustalla näkyy työpaikkojen ja työllisten määrän kehitys. Merkittävää lisäystä on tapahtunut ainoastaan kaivostoiminnan osalta. Pientä nousua on myös terveys- ja sosiaalipalvelujen kohdalla. Se myötäilee ikääntymiskehitystä. Muuten myönteiset uutiset ovat harvassa. Toivotaan, että osa suunnitelluista teollisuuden investoinneista toisi kaivattua piristystä.

Meidän tulee pitää huolta siitä, että asuu ihminen sitten missä tahansa Suomessa, hänellä on hyvän elämän edellytykset. Tämän lupauksen ytimessä ovat saavutettavat sote-palvelut, koulut ja kirjastot.

Kuntakeskusten taajamat muodostavat harvaan asuttujen alueiden palveluverkon rungon. Osin ne nojaavat myös läheisten kaupunkikeskusten palveluihin.

Kaikki tämä vaatii tuekseen toimivat liikennepalvelut. Joukkoliikenteen ketjut ovat monilla alueilla puutteellisia tai jopa surkastuvia. Ja tämän päälle tehtiin taksiuudistus. Se uhkaa heikentää liikkumismahdollisuuksia yhä edelleen.

Kyse on toimivasta arjesta, mutta myös harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuudesta. Kun oma auto ei ole käytettävissä, millä tarvittaessa kuljetaan? Moni voi jäädä tiukassa paikassa vangiksi omaan kotiinsa. Siihen ei löydy kuin yksi syy. Keskustapuolue, joka hurahti Sipilän ideologiseen markkinauskoon.

Hyvät toverit,

Metropolialue. Kaupunkiseudut. Maaseutu ja harvaan asutut alueet. Niiden kaikkien menestyksellä on yksi yhteinen ehto: hyvä saavutettavuus. Toimivat raideyhteydet. Hyvät tiet. Väyläverkkomme ovat kärsineet jo kauan alirahoituksesta. Korjausvelkaa on kertynyt olemassa olevalle verkolle noin 2,5 miljardia.

Yhteisiä tavoitteita on asetettu parlamentaarisesti. Hyvä niin, mutta suunta on muuttamatta ja työt tekemättä. Siihen ei Sipilän hallituksesta ollut. Tämäkin jäi seuraavan hallituksen tehtäväksi. Viime hetkellä huterasti velkarahalle kyhätyt yhtiöt, eivät asiaa valitettavasti muuksi muuta.

Väestön keskittyminen vaatii tuekseen merkittäviä kasvuinvestointeja, jotka parantavat liikennejärjestelmän välityskykyä ja luovat edellytykset toimivien työssäkäyntialueiden laajentamiselle. SDP haluaa mahdollistaa ihmisille sujuvan arjen. Perusväylänpidon riittävä rahoitus ja raideyhteyksien kehittäminen turvaavat eri alueiden saavutettavuutta. Niin paikallisten ihmisten kuin yritysten näkökulmasta.

Eikä pidä unohtaa digitaalista infraa. Digitalisaatio luo mahdollisuuden turvata monet palvelut uusilla tavoilla. Mutta vain jos yhteydet pelaavat.

Me olemme valmiita etsimään ratkaisut kunnianhimoiselle infrapolitiikalle heti seuraavan vaalikauden alussa. Niin että kauden lopussa on saatu aikaan jo myös paljon valmista, eikä pelkkää puhetta.

Vielä muutama ajatus monipaikkaisuudesta.

Saavutettavuuden ja palveluiden ollessa kunnossa, antaa teknologinen kehitys yhä useammille mahdollisuuden työskennellä, yrittää ja elää joustavasti samanaikaisesti useammassa eri paikassa.

Eri järjestelmät ja sääntely eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla vielä tämän monipaikkaisuuden toteutumista. Me haluamme selvittää, mitä kaikkea voimme tehdä sen eteen, että ihmiset voivat elää niin kuin itse parhaaksi näkevät.

Me sosialidemokraatit kerromme näissä vaaleissa, että ”suomalaisilla on oikeus odottaa, että huomenna on paremmin kuin tänään. Että tulevaisuus on parempi”. Tällä me tarkoitamme kaikkia. Ihmisiä kaupungeissa. Ihmisiä maaseudun kuntakeskuksissa. Ihmisiä harvaan asutuilla alueilla.

Hyvä toverit, pakko sanoa muutama sana sotesta.

Sote-uudistuksessa on neljä hukattua vuotta, kun oli hyvä mahdollisuus jatkaa yhdessä kaikkien puolueiden valmistelemaa mallia, päätyi kolmen S:n hallitus aloittamaan alusta, romuttamalla ensin laajan yhteisen valmistelun ja tekemällä sen jälkeen koplauksen laajasta maakuntahallinnosta ja valinnanvapaudesta.

Kytkös oli tuhoisa sillä alkuperäinen tavoite paremmista palveluista, terveyserojen kaventamisesta ja kustannusten nousun hillinnästä osoittautuivat mahdottomiksi hallituksen esityksellä. Ja vaikka esitystä muokattiin monen kertaan olivat perustavaa laatua olevat ongelmat yhä jäljellä. Näillä tosiasioilla oli tiedossa että esitys ei voi toteutua ja odotimme jo jonkun aikaa milloin hallituspuolueet sanovat sen ääneen. Jonkun verran oli kuitenkin yllätys hallituksen eronpyyntö, vaikka olihan päämisteri uhannut tehdä niin jo useamman kerran.

Vain viikko sen jälkeen kun hallituspuolueet olivat tiukasti tukeneet uudistusta ja syyttäneet oppositiota vastustuksesta olivat ne kaikki sitä mieltä että olisi pitänyt tehdä toisin. Suurempaa takinkäätntöä en kyllä muista nähneeni ja nyt kaikki esittelevät omia mallejaan, aivan kun edellistä neljää vuotta ei olisi ollutkaan.

Hienoa on tietysti havaita että lähes kaikki puolueet ovat tukemassa parlamentaarista valmistelua. Nyt onkin katsottava eteenpäin niin että tiukkoja malleja yksityiskohtineen ei niitata kiinni, vaan hallitusohjelmassa on enemmänkin määriteltävä reunaehdot uudistukselle joka sitten muokataan yhdessä.

Pitää myös rauhoittaa tilanne toteamalla että jo nyt on meneillään ainakin 11 alueella kuntayhtymäpohjainen valmistelu, joka hyvä pohja tehtäessä sote perus ja erityistason palveluiden yhdistämistä. Tiedämme että Suomen terveysdenhuolto on OECD:n mukaan yksi tehokkaimmista ja THL sekä Kuntaliiton selvitysten mukaan yli 80 % on tyytyväisiä palveluihin. Mitään paniikkia ei siis ole, mutta uudistus tarvitaan jotta tulevaisuuden palvelut voidaan turvata eivätkä pienemmät kunnat ole tähänkään mennessä tuottaneet palveluita itse vaan yhdessä.

Vapaaehtoisilla kuntayhtymilä tai kuntarakenteen muutoksella asia ei ole tähän mennessä edennyt, joten kokoomuksen versio ei tehdä mitään tuskin riittää vastaukseksi, ja aikamoista on että ovat nyt kuntien puolustajia kun ovat juuri olleet kieltämässä kuntien minkäänlaisen osallistumisen sote tuotantoon. Vastaus ei myöskään ole keskustan koko valtion aluehallinnon yhdistäminen sote uudistukseen.

Olemme tyytyväisiä että markkinamalli ei toteutunut ja päästään rakentamaan uudelleen julkiseen pohjautuvaa sotea, jättämällä samalla kaikki mut tehtävät ennalleen. Meillä lähtökohtana ovat sote-kunnat joilla itsehallinto vaalit ja oma rahoitus verotusoikeudella. Lähtökohtana on 18 aluetta, jossa kuitenkin katsottava pääkaupunkiseutu erillisenä ratkaisua. Alueelliset erilaiset versiot ja alueellisten toimijoiden mukana oli valmistelussa on tärkeää, kun alueen ovat erilaisia.

Järjestämistä ja tuottamista ei tarvitse erottaa kun julkinen vastaa pääosin tuotannosta hyödyntäen yrityksiä ja kolmatta sektoria sekä kuntien palvelutuotantoa. Valinnanvapautta voidaan lisätä palvelusetelijärjestelmää kehittämällä ja henkilökohtaisen budjetin kokeiluille.

Uudistuksessa on rakenteiden lisäksi kyse myös palveluiden kriteereistä ja siksi olemme linjanneet että tarvitaan vahvistusta lastensuojeluun, vanhusten hoivaan sitova hoitajamitoitus ja viikon takuu hoitoon pääsystä, jonka edellytyksenä on 1000 hoitajan tai lääkärin lisäys perustasolle.

Seuraavat askelmerkit ovat läpikäynti mitä aiemmasta valmistelusta voidaan hyödyntää, pidetään paras- ja rajoituslaki voimassa sekä jatketaan valmisteen rahoitusta. Samalla on ajettava alas yhtiöt jotka perustettu, mutta ICT:n osalta alueella sekä valtakunnantason valmistelua tulee jatkaa. Samalla on huolehdittava että kunnilla on aito mahdollisuus rahoittaa palvelut.

Töitä siis riittää, mutta nyt on kuitenkin toivoa saada sote malli joka aidosti palvelee ihmisiä –ei markkinoita tai maakuntahallintoa.

Lopuksi,

Nyt ollaan neljän viikon päästä vaaleista ja tilanne näyttää hyvältä. Työtä on vielä paljon jäljellä, mutta 130 000 kohtaamisen raja on jo saavutettu. Haastatteluissa saaduilla tiedoilla millainen puolue voittaa vaalit tärkeätä asioita ovat poliittisen toiminnan osaajat, taito kuunnella kansalaisia ja asiantuntijoita, on nähtävä sydämellä ja toimittava järjellä, ymmärtää ja tukee uutta työtä ja kouluttautumista sekä puolue joka uskaltaa olla aatteellinen. Jos tunnistamme nämä omaksi, kuten uskon, on se hyvä pohja vaalivoitoon.

Meillä taitaa olla sama suunta!