Puoluevaltuuston kannanotto

Ajankohtaista 06:41

SDP:n puoluevaltuusto 7.-8.10.2011, Helsinki

Sosialidemokraattien paluu hallitusvastuuseen on merkinnyt politiikan linjamuutosta. Vaalilupauksista on pidetty kiinni. Työ ja oikeudenmukaisuus ovat nousseet jälleen päätöksenteon lähtökohdiksi.

Sosialidemokraattien johdolla on käynnistetty välittömästi toimenpiteitä erityisesti nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi sekä perusturvan parantamiseksi.

Harmaan talouden torjunta tehotoimin tuo verotuloja ja tukee rehellistä yrittämistä ja työntekoa.

Sosialidemokraatit tukevat hallituksen aktiivisuutta taloutta ja työllisyyttä tukevan työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi. Toivomme työmarkkinajärjestöjen palaavan yhteiseen neuvottelupöytään ratkaisun löytämiseksi. Nyt on työnantajien vuoro osoittaa ymmärrystä ja malttia työntekijöitä kohtaan niin lomautuksissa ja irtisanomisissa kuin ostovoiman vahvistamisessa sekä työelämän laadullisessa parantamisessakin.

* * *

Suomi on hyötynyt monin tavoin EU-jäsenyydestä ja eurosta. Suomen tulee olla jatkossakin mukana tiivistyvässä yhteistyössä. Yhteiset toimet talouden vakauttamiseksi ovat tarpeen. Ne on toteutettava siten, että sijoittajien vastuuta lisätään ja kukin maa vastaa omista velvoitteistaan.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen sisukas ja määrätietoinen uurastus vakuusasiassa tuotti erittäin hyvän lopputuloksen. Keskusta ja perussuomalaiset ovat keskittyneet velkasaneerauksen vaatimiseen sillä aikaa kun sosialidemokraatit turvasivat sen varalta suomalaisten veronmaksajien saatavat.
* * *

Kansalaisten oikeus tasavertaisiin palveluihin on turvattava. Sosialidemokraatit tukevat hallituksen kuntauudistusta. Vahvoihin peruskuntiin perustuva malli on toteutettava alueiden väliset erot huomioiden hyvässä yhteisymmärryksessä kuntien kanssa, kuntalaisia kuunnellen ja heidän itsehallintoaan vahvistaen.

* * *

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on johdettu erittäin onnistuneesti kolmen sosialidemokraattisen presidentin johdolla. Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen toimesta Suomella on ollut kokoaan suurempi rooli kansainvälisessä politiikassa.

Tasavallan presidentiksi tarvitaan henkilö, jonka kokemus ja näkemys kansainvälisestä politiikasta varmistaa ulkopoliittisen linjan jatkumisen. Paavo Lipponen on kansainvälisesti arvostettu näkijä ja tekijä. Hänen näyttönsä linjanvetäjänä ja tasa-arvoisen sivistysyhteiskunnan puolustajana ovat vahvat. Hän on aina korostanut vahvaa kansanvaltaista perinnettämme ja kaikkien suomalaisten ja koko maan huomioimista.

Sosialidemokraatit kutsuvat suomalaisia mukaan aktiiviseen vaalityöhön Paavo Lipposen valitsemiseksi seuraavaksi tasavallan presidentiksi.