Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puoluevaltuusto: Vaikuttavampaa työllisyyspolitiikkaa – oikeudenmukaisempaa verotusta

Ajankohtaista 08:49

Sosialidemokraatit vaativat vaikuttavampaa ja oikeudenmukaisempaa talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Päätösten ja toimenpiteiden lykkääminen on lopetettava ja ryhdyttävä vihdoinkin todellisiin elvytystoimiin. Työllisyyttä on parannettava, verotusta uudistettava ja kuntapalveluita kehitettävä.

Hallituksen passiivisuus talouspolitiikassa on erityisesti työllisyyden näkökulmasta vahingollista. Talousasiantuntijat ovat toistuvasti, viimeksi tänään 15.11.2009 Helsingin Sanomissa todenneet hallituksen veroelvytyksen tehottomaksi. Elvytyspolitiikan väärät painopisteet ovat johtaneet työttömyyden turhaan kasvuun ja julkisen talouden nopeaan velkaantumiseen. Samaan aikaan Suomi on jättäytynyt sivustaseuraajaksi ja muutosten jarruttajaksi globaalin talouden säätelystä käytävässä kansainvälisessä keskustelussa.
 

Parempaan työllisyyteen

 • Julkisia investointeja lisättävä
 • Aktiivista työllisyyspolitiikkaa syrjäytymistä vastaan
 • Nuorisotyöttömyyden kasvu pysäytettävä
 • Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien romuttaminen lopetettava
 • Teollisuuden toimintaedellytykset turvattava
   

Yhteiset varat on käytettävä vastuullisesti ja vaikuttavasti. Julkisten investointien lisääminen on veronalennuksia tehokkaampi tapa elvyttää työllistävästi. Valtion on tuettava erityistoimin kuntien investointeja. Elvytyspolitiikasta ei tule luopua ennen kuin selkeä käänne työllisyydessä on saatu aikaan.

Nuorisotyöttömyys kasvaa hälyttävää vauhtia. Edellisen laman aikana syntynyttä mittavaa inhimillisten voimavarojen ja toiveiden haaskausta ei saa nyt päästää tapahtumaan. Työllisyyttä ja investointeja painottava elvytyspolitiikka auttaa useampia nuoria työuran alkuun.

Kestävälle kasvu-uralle pääseminen vaatii tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisäämistä sekä panostuksia koulutukseen. Nopeutuvan rakennemuutoksen oloissa yhteiskunnan on taattava ihmisille mahdollisuus uuden aloittamiseen ja osaamisensa kehittämiseen. Työttömyysturvan ohella on kehitettävä työllisyysturva-ajattelua, jossa jatkuvalla aikuiskoulutuksella on keskeinen asema.
 

Oikeudenmukaisempaan verotukseen

 • Verotus maksukyvyn mukaan
 • Pääomatuloverotusta kiristettävä välittömästi

Sosialidemokraatit vaativat tasaisempaa tulonjakoa ja oikeudenmukaisempaa taakankantoa. Pääomatulojen ja ansiotuloverojen verotuksen välistä eroa on pienennettävä. Pääomatulojen verotusta on kiristettävä jo ennen kokonaisverouudistusta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääomatulojen, varallisuuden sekä ympäristöhaittojen verotukseen.
 

Laadukkaampiin peruspalveluihin

 • Valtion tukea kunnille lisättävä
 • PARAS-hanketta jatkettava vahvempien peruskuntien luomiseksi

Taantuma ei vähennä vaan lisää palvelutarvetta. Sosialidemokraatit esittävät vaihtoehtobudjetissaan kuntatalouden vahvistamista. Palveluihin panostaminen on paitsi kuntapalveluiden laadun tae, myös tehokasta elvytyspolitiikkaa työllisyyden näkökulmasta.

PARAS-hanketta on jatkettava määrätietoisesti vahvempien peruskuntien luomiseksi. Palveluiden kestävä rahoitus vaatii paitsi organisaatioiden kehittämistä ja tehostamista, myös suurempaa kuntakokoa. Samalla kuntien ja valtion välistä työnjakoa on tarkistettava.