Puoluevaltuusto: Vaikuttavampaa työllisyyspolitiikkaa – oikeudenmukaisempaa verotusta

Ajankohtaista 08:49

Sosialidemokraatit vaativat vaikuttavampaa ja oikeudenmukaisempaa talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Päätösten ja toimenpiteiden lykkääminen on lopetettava ja ryhdyttävä vihdoinkin todellisiin elvytystoimiin. Työllisyyttä on parannettava, verotusta uudistettava ja kuntapalveluita kehitettävä.

Hallituksen passiivisuus talouspolitiikassa on erityisesti työllisyyden näkökulmasta vahingollista. Talousasiantuntijat ovat toistuvasti, viimeksi tänään 15.11.2009 Helsingin Sanomissa todenneet hallituksen veroelvytyksen tehottomaksi. Elvytyspolitiikan väärät painopisteet ovat johtaneet työttömyyden turhaan kasvuun ja julkisen talouden nopeaan velkaantumiseen. Samaan aikaan Suomi on jättäytynyt sivustaseuraajaksi ja muutosten jarruttajaksi globaalin talouden säätelystä käytävässä kansainvälisessä keskustelussa.
 

Parempaan työllisyyteen

 • Julkisia investointeja lisättävä
 • Aktiivista työllisyyspolitiikkaa syrjäytymistä vastaan
 • Nuorisotyöttömyyden kasvu pysäytettävä
 • Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien romuttaminen lopetettava
 • Teollisuuden toimintaedellytykset turvattava
   

Yhteiset varat on käytettävä vastuullisesti ja vaikuttavasti. Julkisten investointien lisääminen on veronalennuksia tehokkaampi tapa elvyttää työllistävästi. Valtion on tuettava erityistoimin kuntien investointeja. Elvytyspolitiikasta ei tule luopua ennen kuin selkeä käänne työllisyydessä on saatu aikaan.

Nuorisotyöttömyys kasvaa hälyttävää vauhtia. Edellisen laman aikana syntynyttä mittavaa inhimillisten voimavarojen ja toiveiden haaskausta ei saa nyt päästää tapahtumaan. Työllisyyttä ja investointeja painottava elvytyspolitiikka auttaa useampia nuoria työuran alkuun.

Kestävälle kasvu-uralle pääseminen vaatii tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisäämistä sekä panostuksia koulutukseen. Nopeutuvan rakennemuutoksen oloissa yhteiskunnan on taattava ihmisille mahdollisuus uuden aloittamiseen ja osaamisensa kehittämiseen. Työttömyysturvan ohella on kehitettävä työllisyysturva-ajattelua, jossa jatkuvalla aikuiskoulutuksella on keskeinen asema.
 

Oikeudenmukaisempaan verotukseen

 • Verotus maksukyvyn mukaan
 • Pääomatuloverotusta kiristettävä välittömästi

Sosialidemokraatit vaativat tasaisempaa tulonjakoa ja oikeudenmukaisempaa taakankantoa. Pääomatulojen ja ansiotuloverojen verotuksen välistä eroa on pienennettävä. Pääomatulojen verotusta on kiristettävä jo ennen kokonaisverouudistusta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääomatulojen, varallisuuden sekä ympäristöhaittojen verotukseen.
 

Laadukkaampiin peruspalveluihin

 • Valtion tukea kunnille lisättävä
 • PARAS-hanketta jatkettava vahvempien peruskuntien luomiseksi

Taantuma ei vähennä vaan lisää palvelutarvetta. Sosialidemokraatit esittävät vaihtoehtobudjetissaan kuntatalouden vahvistamista. Palveluihin panostaminen on paitsi kuntapalveluiden laadun tae, myös tehokasta elvytyspolitiikkaa työllisyyden näkökulmasta.

PARAS-hanketta on jatkettava määrätietoisesti vahvempien peruskuntien luomiseksi. Palveluiden kestävä rahoitus vaatii paitsi organisaatioiden kehittämistä ja tehostamista, myös suurempaa kuntakokoa. Samalla kuntien ja valtion välistä työnjakoa on tarkistettava.