Puoluevaltuusto: Työtä, turvallisuutta ja tasa-arvoa

Ajankohtaista 08:34

Tulevan vaalikauden tärkeimmät tavoitteet ovat työpaikkojen lisääminen ja työelämän laadun parantaminen.

Suomen elinkeinorakenne on murroksessa. Olemme menettäneet työpaikkoja mm. metsä- ja teknologiateollisuudessa. Pitkittyvä taantuma on hävittänyt työpaikkoja. Suunta on saatava muuttumaan.

Kehitämme työelämää

Työelämä on muuttunut myös sisällöllisesti. Työn määrän lisäksi pitää kiinnittää huomiota työelämän laatuun. Työelämässä heikoimmassa asemassa olevat joutuvat joustamaan kielteisellä tavalla.

Nollatyötuntisopimusten varassa työskentelevien, tarvittaessa töihin kutsuttavien tai muuten epämääräisessä työsuhteessa olevien on vaikea suunnitella tulevaisuutta ja turvata toimeentuloaan. Heidän asemaansa on parannettava valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä. Yksi askel on nollatyötuntisopimusten kieltäminen. Tämä on saatava tulevan hallituksen työlistalle.

Vahvistamme työllisyyttä

Suomi tarvitsee useita toimia työpaikkojen lisäämiseksi.

Välttämättömiä valtion investointeja on saatava liikkelle nyt, kun työstä on pulaa. Niitä tarvitaan kokonaiskysynnän tukemiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Lisäksi tarvitaan Euroopan laajuista elvytyksen koordinointia.

Yritysten kasvuedellytysten parantamiseksi tarvitsemme sääntelyn järkeistämistä, kannustavampaa verotusta, infrastruktuurin kehittämistä ja energian saannin turvaamista ja hinnan pitämistä kohtuullisena.

Tulevan työmarkkinaratkaisun on tuettava kilpailukykyä ja turvattava ihmisten ostovoima.

Suomi tarvitsee valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät yritysten pääsyä maailman kasvumarkkinoille. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä on lisättävä kansainvälistymisessä, verkottumisessa ja markkinoinnissa.

Suomalainen työelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa. Osaamisen vahvistamiseksi on huolehdittava kaikille laadukas ja tasa-arvoinen koulutus.

Edistämme tasa-arvoa

Tasa-arvoa miesten ja naisten välillä on edistettävä myös työelämässä. Palkkatasa-arvossa on edettävä nopeammin. Tavoitteena on oltava, että miesten ja naisten välinen palkkaero supistetaan korkeintaan 10 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä.

SDP kannattaa kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kyse on ihmisoikeudesta. Kaikkia ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti lain edessä. Puoluevaltuusto vetoaa sosialidemokraattisiin kansanedustajiin, että he äänestävät puoluekokouskannan mukaisesti tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.