Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puoluevaltuusto: Suomi tarvitsee työtä ja luottamusta

Ajankohtaista 07:49

Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu työlle, kasvulle ja luottamukselle. Nyt nämä kaikki ovat uhattuina.

Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa jo 57 000 ja nuorisotyöttömiä 30 000. Samaan aikaan suomalainen työelämä polttaa työssä olevia loppuun. Tämän seurauksena vuosittain lähes 30 000 suomalaista joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle.

Ennätysmäisen syvän lamavuoden jäljiltä talous kääntyi kasvuun, mutta se on edelleen hyvin huteralla pohjalla. Hallituksen toimettomuus elvytyksessä on hidastanut kasvua ja johtanut valtion velkaantumiseen ennätystasolle. Moni kunta on kiristänyt verotustaan.
Epäluottamus leimaa myös perinteisen kolmikannan työtä. Luottamuspulaa lisää kaikkien ratkaisujen lykkääminen seuraavalle hallitukselle.

SDP tuo uuden suunnan

Suomi nousee vain työtä tekemällä. Sosialidemokraatit asettavat tavoitteeksi 100 000 uutta työpaikkaa ensi vaalikauden aikana. Työuria on pidennettävä ensisijaisesti kehittämällä työelämää. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei tule nostaa.

Nuorisotyöttömyydelle on asetettava nollatoleranssi. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tehokkaasti muun muassa huolehtimalla perusopetuksen laadusta. Tämä tapahtuu pienentämällä oppilasryhmien kokoja, resurssoimalla riittävästi oppilashuoltoa ja tarvittavan erityisopetuksen järjestämisellä.

Tärkein kilpailuvalttimme on osaava ja hyvinvoiva työntekijä. Tarvitsemme lisää laatua suomalaiseen työelämään. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on myös tuottava työntekijä. Osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille on parannettava.

Julkinen talous on tasapainotettava oikeudenmukaisella tavalla. Ne, joilla on eniten veronmaksukykyä kantavat myös suuremman vastuun. Tämä tarkoittaa tasaverokehityksen torjumista ja progressiivisuutta pääomaverotukseen. Valtion velkaantuminen on pysäytettävä seuraavalla vaalikaudella.

Orastavaa talouskasvua ei saa tukahduttaa leikkauksilla. Työllisyyden vahvistaminen edellyttää täsmäelvytystä. Sosialidemokraatit vaativat panostuksia työllisyyden hoitoon, perusväylänpitoon, valtionosuuksien muodossa kuntapalveluihin sekä harmaan talouden torjuntaan. Myös perinteisen teollisuuden toimintaedellytyksistä on huolehdittava. On luotava kansallinen strategia teollisuuden jalostusarvon nostamiseksi ja tuotevalikoiman monipuolistamiseksi.

Vihreä kasvu tarjoaa suuria mahdollisuuksia osaamiseen panostaneelle Suomelle. Tutkimus- ja kehityspanostukset on turvattava ja julkinen innovaatiorahoitus uudistettava. Kasvu voi olla myös laadullista. Teknologian kehitys ja siirtyminen palveluteolliseen yhteiskuntaan tarjoavat runsaasti uusia mahdollisuuksia vahvaan taloudelliseen kasvuun.

Työelämän reformi

Työelämä tarvitsee lisää turvaa työntekijöille, joustavuutta ihmisten ehdoilla sekä kaikille yhteisiä, reiluja pelisääntöjä. SDP näyttää suunnan uudelle työkulttuurille, joka korostaa keskinäisen kilpailun sijaan yhteistyötä ja itsensä toteuttamista. Tavoitteena on oltava maailman paras työelämä.

Vuokratyöntekijöille on säädettävä takuupalkka ja parempi työsuhdeturva. Työntekijöiden mahdollisuuksia hakeutua omaehtoiseen koulutukseen on vahvistettava. Pätkätyöläisille on luotava lomapankki turvaamaan kaikille aito oikeus kesälomaan. Joustava siirtyminen osa-aikatyön ja kokopäivätyön välillä on mahdollistettava. Kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus työaikapankkiin, jotta työntekijät voivat räätälöidä työaikansa omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Vuorotteluvapaan ehtoja on parannettava ja edistettävä perhevapaiden jakamista entistä tasaisemmin.

Harmaata taloutta on katsottu liian kauan läpi sormien. Työelämässä on noudatettava kaikille yhteisiä pelisääntöjä. Tilaajavastuulaki on uudistettava niin, että pääurakoitsija vastaa koko alihankintaketjun laillisesta toiminnasta. Ammattiliitoille on annettava kanneoikeus vahvistamaan työntekijän oikeusturvaa. Työsuojelulle on turvattava lisää resursseja ja toimivaltaa, jotta epäreilu kilpailu ja ulkomaisen työvoiman oikeuksien polkeminen vähenee.

Ihmisarvoinen elämä ikäihmisille

Vain työllä ja taloudellisella kasvulla pystymme turvaamaan laadukkaat hyvinvointipalvelut.

Erityisesti vanhuspalvelut kaipaavat nopeasti merkittäviä parannuksia. Vanhuspalvelut eivät saa olla yksityisen voitontavoittelun kohde. Ne on järjestettävä pääosin julkisena tuotantona, jota voivat täydentää mm. kolmannen sektorin tuottamat palvelut. Tarvitaan lisää tekeviä käsiä vanhusten hoitoon.

Palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi on säädettävä vanhuspalvelulaki. Asiakasmaksujen ja lääkkeiden maksukatot on yhdistettävä ja niiden kokonaistasoa on alennettava. Eläkkeiden ostovoimasta on huolehdittava.

SDP:n puoluevaltuusto 19.-20.11.2010
Helsinki