Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Puoluevaltuusto: SDP tarjoaa vaihtoehdon Vanhasen porvarihallituksen politiikalle

Ajankohtaista 07:30

Sosialidemokraatit vaativat hallitukselta talouden romahdusmaisen muutoksen vuoksi pikaisesti valtiontalouden kehysten uudelleenarviointia ja hyvinvointielvytystä.

1. Eläkeikärajan nosto 63 vuodesta 65 vuoteen on peruttava. Työntekijöiden työolosuhteita on parannettava, kuntoutusmahdollisuuksia lisättävä, erityistukea annettava ikääntyneille työntekijöille ja mahdollistettava heille työaikajoustot.

2. Ylisuurten veronkevennysten sijaan on turvattava kuntien hyvinvointipalvelut.

3. Hintojen nousun seurauksena on parannettava pienituloisten palkansaajien, eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien, ja lapsiperheiden ostovoimaa.

4. Työttömyyden kasvaessa on lisättävä työvoimatoimistojen henkilö- ja koulutusresursseja.

5. Rakentamisen hiipuessa on panostettava julkisiin investointeihin kuten koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien korjaamiseen sekä kasvua ja kestävää kehitystä tukeviin liikenneinvestointeihin.

6. Oikeudenmukaisemman tulonjaon turvaamiseksi on kevennettävä kaikkein pienituloisimpien kuntaverotusta perusvähennystä nostamalla ja korvattava menetykset kunnille.

Vanhasen porvarihallitus on lähes vuoden vähätellyt kansainvälisen taantuman vaikutuksia maahamme. Nyt hallitus, herättyään liian myöhään todellisuuteen, on joutunut paniikki- ja pakkoratkaisuihin. Näillä toimilla suomalaisen politiikan pitkät perinteet luottamuksesta ja yhdessä sopimisesta on heitetty historian romukoppaan. Me emme voi hyväksyä hallituksen ylimielistä politiikkaa, jolla hylätään suomalaisen yhteiskunnan kehitystä palvellut kolmikantainen neuvottelujärjestelmä.

Porvarihallitus vaarantaa luottamuksen maamme työmarkkina- ja eläkejärjestelmään sekä julkisten palveluiden ihmisille antamaan turvaan. Samalla se kasaa valtavaa alijäämää tulevien sukupolvien ja hallitusten taakaksi velkaa lisäämällä, verotuloja vähentämällä ja antamalla katteettomia lupauksia seuraavien hallitusten piikkiin.

SDP ei hyväksy eläkeleikkauksia

Sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen ratkaisua nostaa eläkkeelle siirtymisen alaikärajaa 63 vuodesta 65 vuoteen. Ratkaisu on selkeä eläkkeiden leikkaus. Hallitus maksattaa rikkaiden veronalennukset eläkeläisillä.

Eläkeikärajan nosto ei pidennä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien työssäoloaikaa. Työelämän laatua parantamalla, panostamalla työvoima- ja koulutuspolitiikkaan sekä ratkaisemalla työvoiman kohtaanto-ongelmat voitaisiin työllisyysastetta nostaa. Ihmisillä on oltava oikeus tehdä työtä terveenä, hyväkuntoisena ja nauttia eläkkeestä täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Ihmisiä on kohdeltava työelämässäkin oikeudenmukaisesti.

Vuoden 2005 eläkeratkaisun pohjalta palkansaajat ovat itse saaneet valita eläkkeelle siirtymisen ajankohdan joustavasti 63 – 68 ikävuosien väliltä – jos ovat pysyneet terveinä ja työllistettyinä. Työuran pidentämisen, myös sen alkuvaiheessa, on perustuttava kannusteisiin nyt hallituksen esittämän pakottamisen sijasta.

Luottamus on murrettu. SDP tekee kaikkensa estääkseen hallituksen eläkeleikkauksen ja haastaakin suomalaiset kansanliikkeeseen hallituksen saneluratkaisun torjumiseksi. Tähän voi tulla mukaan muun muassa tällä viikolla avattavassa osoitteessa www.pelastaelakkeesi.fi

Kuntien palvelut pelastettava

Kuntatalous on joutumassa kohtalokkaaseen syöksykierteeseen. Kuntien menot kasvavat kuluvana vuonna kaksi tuloveroprosenttia enemmän kuin tulot. Julkiset hyvinvointipalvelut ovat joutumassa leikkurin alle. Erityinen huoli kohdistuu kuntien terveydenhuollon, vanhustenhoivan sekä koulujen ja päiväkotien rahoitukseen.

Huoli palvelujen tulevaisuudesta ei koske vain niitä, jotka menettävät työpaikkansa tai joiden toimeentulo on ahtaalla. Myös hyvin toimeentuleva keskiluokka kärsii palveluiden heikentymisestä. Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen hyvinvointiyhteiskunta on kaikkien suomalaisten yhteistä omaisuutta.

Hallituksen esitykset kuntapalveluiden rahoittamiseksi ovat olemattomia. Kun samaan aikaan toteutetaan mittavat veronkevennykset, on kysymys selkeästi ideologisesta valinnasta: verot alas, palvelut markkinoille ja suuret tulot entistä suuremmiksi. Hyvinvointiyhteiskuntaa talutetaan nyt saattohoitoon. ***

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA VASTALAUSE RAHAKEINOTTELUA VASTAAN

Euroopan parlamentissa politiikan suunta ratkaistaan kahden suurimman parlamenttiryhmän, sosialidemokraattien tai konservatiivien välillä. Sosialidemokraatit painottavat EU:n kehittämisessä työllisyyttä, sosiaalista turvallisuutta, tasa-arvoa ja ympäristönsuojelua sekä hyvinvointivaltion rakentamista myös eurooppalaisella tasolla. Emme halua markkinoiden määrittävän ihmisten hyvinvointia.

EU:n tulee panostaa politiikassaan entistä enemmän työpaikkojen luomiseen sekä ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun työelämässä. Kannatamme eurooppalaista kolmikantaa, ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa itse heitä koskeviin päätöksiin. Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia ihmisarvoiseen palkkaan sekä inhimilliseen työaikaan tulee vahvistaa. Tulevaisuuden kasvustrategian tulee rakentua vahvasti kestävän kehityksen periaatteiden varaan.

Finanssikriisi on osoittanut suunnanmuutoksen välttämättömyyden Euroopassa. Tarvitsemme toimivamman rahoitusjärjestelmän, jossa ei ole mahdollista keinotella palkansaajien ja veronmaksajien kustannuksella. Pääomia tulee käyttää vastuullisesti ja reaalitaloutta hyödyntäen. Rahoitusmarkkinoita on säädeltävä jatkossa tiukemmin, jotta markkinatalous voi toimia tehokkaasti ja kaikkia kansalaisia hyödyttävällä tavalla.

Äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa vaikutat siihen, onko Euroopan unioni markkinoiden vai ihmisten hyvinvoinnin asialla!